Đưa nghị quyết các cấp vào cuộc sống, gắn với ngành, đơn vị mình
Các cơ sở Đảng trực thuộc ĐUK sẽ đưa Nghị quyết đến từng CNLĐ.

Các cơ sở Đảng trực thuộc ĐUK sẽ đưa Nghị quyết đến từng CNLĐ.

Cụ thể hoá các chương trình, hành động

Mới đây, Đảng uỷ khối (ĐUK) tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, báo cáo nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Hồng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức từ ngày 13 đến 15-10-2020 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã hoàn thành các nội dung đề ra: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 49 đồng chí (15 đồng chí trong Ban thường vụ, 1 bí thư và 2 phó bí thư); bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 17 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 13 đến 15-7-2020 đã thành công tốt đẹp, 299 đại biểu đại diện cho 7.935 đảng viên trong khối đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội, thống nhất phương hướng chung trong 5 năm tới là “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phù hợp với từng loại hình tổ chức cơ sở đảng để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính tri được giao”. Đại hội cũng đề ra 2 chương trình hành động cùng các chỉ tiêu cụ thể, qua đó thể hiện quyết tâm chính trị, góp phần hoàn thành thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XI đã đề ra.

Đồng chí Trần Cẩm Hồng cho rằng, để nghị quyết sớm đi vào thực tiễn, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã tổ chức hội nghị để triển khai, quán triệt, học tập các nội dung trọng tâm của nghị quyết cho các đồng chí cán bộ chủ chốt trong toàn Đảng bộ. Ban Thường vụ Đảng ủy khối đề nghị các chi, Đảng bộ trực thuộc tiến hành xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện ở cấp, ngành mình. Cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế tại mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra. Các đồng chí cấp ủy trên mỗi cương vị công tác của mình, bám sát phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VII đề ra, nhất là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị một cách khoa học và toàn diện để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Triển khai đến cơ sở

Đồng chí Nguyễn Quan Sĩ, Bí thư Đảng ủy KCN Nam Tân Uyên cho biết, sau hội nghị triển khai cho cán bộ chủ chốt trong toàn ĐBK, Đảng ủy KCN Nam Tân Uyên sẽ triển khai xây dựng kế hoạch cụ thể để đưa nghị quyết vào cuộc sống, Đảng ủy quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, tập thể Đảng ủy luôn phát huy vai trò đoàn kết, chung sức chung lòng thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển sản xuất đi đôi với công tác xây dựng Đảng. Trong đó, chú trọng giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ, nhất là công nhân lao động (CNLĐ). Đảng ủy KCN Nam Tân Uyên sẽ chú trọng triển khai để cán bộ, đảng viên mắn rõ các mục tiêu cụ thể của Đảng bộ khối đề ra là phấn đấu 100% đảng viên được nghiên cứu, học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phấn đấu hàng năm có 100% các chi, Đảng bộ cơ sở được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 90% đảng viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; số chi, đảng bộ cơ sở và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm theo quy định; phấn đấu thành lập 20 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước; kết nạp 1.800 đảng viên mới, trong đó có ít nhất 300 đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; thành lập 25 tổ chức Đoàn - Hội; phát triển đoàn viên, hội viên bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu theo đề án của tỉnh giao... Để từ đó cùng chung sức hành động góp phần vào sự thành công chung nhằm đạt các mục tiêu của ĐBK đề ra.

Các KCN  là

Các KCN là "đòn bẩy" để Bình Dương phát triển.

Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện nay, các chi, Đảng bộ trực thuộc ĐUK đã chuẩn bị kế hoạch đưa nghị quyết các cấp vào cuộc sống, gắn với ngành, đơn vị mình. Nếu như ở Sở Xây dựng chú trọng vào các chỉ tiêu của ngành mình, nhất là các chỉ tiêu xây dựng thành phố thông minh thì ở Bưu điện Bình Dương chú trọng vào các giải pháp chuẩn bị các kế hoạch để góp phần cho tỉnh Bình Dương xây dựng chính quyền điện tử.

Đồng chí Võ Văn Tín, Giám đốc Bưu điện Bình Dương cho biết, Bình Dương chú trọng phát triển đô thị bền vững theo hướng thông minh, chính quyền thông minh... Để làm tốt các giải pháp này, Bưu điện tỉnh sẽ chú trọng các giải pháp thông minh, triển khai các giải pháp hỗ trợ chính quyền các cấp xây dựng chính quyền thông minh. “Để góp phần đạt mục tiêu này, cán bộ, đảng viên ngành bưu điện sẽ ra sức hành động để cùng góp phần với tỉnh chung tay xây dựng Bình Dương trở thành đô thị thông minh...”/.

Phản hồi

Các tin khác