Hưng Yên công bố các quyết định về nhân sự

*Ngày 7/12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định số 19-QĐ/TU ngày 27/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công, điều động, bổ nhiệm đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy từ ngày 1/12/2020.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ trao quyết định
      cho đồng chí Quách Thị Hương

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ trao quyết định cho đồng chí Quách Thị Hương

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ yêu cầu: Trên cương vị mới, đồng chí Quách Thị Hương tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và nhiệt huyết, cùng với tập thể lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy nêu cao tinh thần gương mẫu, đoàn kết, làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, trực tiếp là Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo của Đảng bộ tỉnh; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền, phong trào thi đua “Dân vận khéo”… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh. Tập thể lãnh đạo, cán bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy quan tâm ủng hộ, phối hợp, giúp đỡ đồng chí Quách Thị Hương sớm tiếp cận công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

*Ngày 4/12, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Văn Hưng đã công bố Quyết định số 2509 – QĐNS/TW ngày 9/11/2020 của Ban Bí thư về chuẩn y Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, Ban Bí thư quyết định chuẩn y Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí. Chuẩn y đồng chí Bùi Thế Cử, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Chuẩn y 3 đồng chí giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: Đồng chí Đỗ Phú Xuyên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020; đồng chí Doãn Trung Phúc, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020, Trưởng phòng Tổng hợp, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Tiến Duy, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tiên Lữ.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Văn Hưng đã công bố Quyết định số 33 – QĐ/TU ngày 30/11/2020 về việc phân công, điều động đồng chí Bùi Thế Cử, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 kể từ ngày 1/12/2020 đến công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Quyết định số 32 – QĐ/TU ngày 30/11/2020 về việc phân công, điều động đồng chí Bùi Tiến Duy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX nhiệm kỳ 2020–2025 kể từ ngày 1/12/2020 đến công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

*Ngày 3/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Văn Hưng công bố Quyết định số 30-QĐ/TU ngày 30/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công, điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy từ ngày 1/12/2020; Quyết định số 20-QĐ/TU ngày 27/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công, điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đại Thắng, Tỉnh ủy viên giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy từ ngày 1/12/2020.

Đồng Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy chúc mừng đồng chí Lê Xuân Tiến
      và đồng chí Nguyễn Đại Thắng

Đồng Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy chúc mừng đồng chí Lê Xuân Tiến

và đồng chí Nguyễn Đại Thắng

Cùng ngày, Thị ủy Mỹ Hào tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ thị xã Mỹ Hào. Theo Quyết định số 29-QĐ/TU ngày 27/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được phân công, điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị ủy, giữ chức Bí thư Thị ủy Mỹ Hào khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 từ ngày 1/12/2020.

Cũng trong ngày 3/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ân Thi khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ ba. Hội nghị đã thực hiện các nội dung về công tác cán bộ: Bầu đồng chí Mai Xuân Giới, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện giữ chức Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đồng chí Dương Tuấn Kiệt, Phó Chủ tịch HĐND huyện giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy.

*Ngày 2/12, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Văn Hưng đã công bố Quyết định số 16 – QĐ/TU ngày 20/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công, điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Ân Thi giữ chức Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy từ ngày 1/12/2020.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Lê Huy hứa sẽ đem hết khả năng, không ngừng tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện; luôn tận tụy với công việc, đề cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, thực sự là trung tâm đoàn kết, phấn đấu xây dựng tập thể cơ quan Ban Nội chính Tỉnh ủy vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Phản hồi

Các tin khác