Thường trực Thành ủy Hà Nội đốc thúc tiến độ xây dựng 10 chương trình công tác lớn
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngày 17/12, Thành ủy Hà Nội đã có Công văn số 39-CV/TU về “Việc xây dựng dự thảo 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII”, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, Thường trực Thành ủy Hà Nội chỉ đạo các cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 10 chương trình sớm hoàn thiện dự thảo chương trình công tác để chuẩn bị trình xin ý kiến Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (TP) Hà Nội theo quy định (dự kiến tiến độ thông qua các chương trình công tác của Thành ủy vào đầu quý I/2021).

Thường trực Thành ủy Hà Nội giao Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND TP, Văn phòng UBND TP Hà Nội phối hợp theo dõi, đôn đốc việc xây dựng dự thảo các chương trình công tác của Thành ủy, Thường trực Thành ủy, đồng thời lưu ý các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện, bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình công tác của Thành ủy.

Theo đó, các cơ quan Thường trực của 10 Ban Chỉ đạo gồm có: Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội (Chương trình 01); Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội (Chương trình 02); Sở Xây dựng Hà Nội (Chương trình 03); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội (Chương trình 04); Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội (Chương trình 05); Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội (Chương trình 06); Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội (Chương trình 07); Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội (Chương trình 08); Công an thành phố Hà Nội (Chương trình 09) và Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội (Chương trình 10)./.

Phản hồi

Các tin khác