Tây Ninh: 6.700 đảng viên học tập nghị quyết
Toàn cảnh hội nghị (Ảnh:

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: Phương Thúy)

Ngày  21/12, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, Chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh. Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm chủ trì.

Hội nghị đã được nghe Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII và truyền đạt nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, nhiệm kỳ qua, tỉnh Tây Ninh định hướng phát triển theo hướng chủ động gắn kết phát triển với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, huy động nguồn lực, tạo động lực mới thúc đẩy KT-XH phát triển nhanh và bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai; đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp uỷ Đảng.

Cùng với đó, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thống nhất đề ra 17 nhóm nhiệm vụ trọng tâm (gồm 10 nhóm nhiệm vụ phát triển KT-XH, 7 nhóm nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị) và 3 nhóm giải pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tỉnh Tây Ninh Phạm Hùng Thái thông qua dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời ghi nhận, tiếp thu toàn bộ các ý kiến đóng góp vào dự thảo chương trình hành động của Tỉnh uỷ tại Hội nghị cũng như thông qua văn bản gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ tổng hợp từ nay đến ngày 25/12 để hoàn chỉnh, Thường trực Tỉnh uỷ sớm ký ban hành, thực hiện.

Để triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và chương trình hành động của Tỉnh uỷ Tây Ninh, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm đề nghị, các cấp uỷ khẩn trương có kế hoạch triển khai, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng trong đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đảm bảo tiến độ, chất lượng theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tạo sự đồng thuận, thống nhất từ nhận thức đến hành động.

Đồng thời, rà soát, bổ sung những nội dung mới, trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và chương trình hành động của Tỉnh uỷ vào chương trình hành động của cấp mình sát với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương và chức năng nhiệm vụ được giao; có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, lộ trình thực hiện cụ thể, bảo đảm chương trình hành động thiết thực, khả thi và có khả năng kiểm soát được kết quả thực hiện; thảo luận, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, dân chủ trong cấp uỷ, cán bộ lãnh đạo chủ chốt, nhân dân để tạo sự đồng thuận, thống nhất từ cách làm trong cấp mình.

Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ quán triệt, triển khai nghiêm túc nghị quyết của Tỉnh uỷ về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, căn cứ nghị quyết của Tỉnh uỷ để cụ thể hoá vào nghị quyết của cấp mình, hành động tích cực thực hiện tốt nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh từ những ngày đầu năm 2021 và thực hiện tốt ngay từ cấp cơ sở. Do đó, từng đồng chí cấp uỷ viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải xây dựng chương trình hành động cá nhân phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Sau Hội nghị, các cấp uỷ chỉ đạo cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tỉnh Tây Ninh đảm bảo chất lượng và thời gian quy định. Song song đó, lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh, đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng./.

Phản hồi

Các tin khác