Hậu Giang: Đẩy mạnh tuyên truyền đưa nghị quyết vào cuộc sống

Quang cảnh lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Châu Thành A
nhiệm kỳ 2020-2025 do Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp tổ chức.

Đại hội Đảng bộ xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra 15 chỉ tiêu nghị quyết. Sau đại hội, Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng nghị quyết trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Bí thư Huyện ủy Phụng Hiệp Nguyễn Văn Bảy cho biết, xác định việc học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, góp phần triển khai, thực hiện tốt nghị quyết, Đảng ủy huyện Phụng Hiệp yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu phải chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Việc chỉ đạo học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết phải kết hợp với việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động một cách thiết thực. Đồng thời, phải đổi mới phương thức quản lý, đánh giá chất lượng học tập thực chất về mức độ nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân đối với những nội dung cơ bản, các điểm mới của nghị quyết và năng lực vận dụng nghị quyết của cán bộ, đảng viên tại địa phương, cơ quan, đơn vị nơi mình công tác… Bí thư Huyện ủy Phụng Hiệp Nguyễn Văn Bảy nhấn mạnh. 

Vì vậy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Mục tiêu là quán triệt sâu, rộng đến các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện về Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; nhất là những bài học kinh nghiệm được rút ra trong nhiệm kỳ qua và phương hướng, mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ mới.

Kết quả, các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện Phụng Hiệp đã phối hợp mở được 34 lớp triển khai, học tập, tuyên truyền; có 4.602 cán bộ, đảng viên dự học, đạt tỷ lệ 99,78%.

Tương tự, việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 cũng được Huyện ủy Châu Thành A rất quan tâm. Đồng chí Trần Thị Ánh Xuân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành A cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 06 về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành A lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, đơn vị đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập ban tổ chức các lớp học tập, quán triệt nghị quyết; đồng thời, phân công thành viên Ban tổ chức theo dõi, quản lý các lớp.

Kết quả, toàn huyện đã tổ chức triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII được 1 hội nghị cán bộ chủ chốt cấp huyện và 28 lớp cho đảng viên ở cơ sở, có tổng cộng 3.566 cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt, đạt tỷ lệ 99,83% (trừ 364 đảng viên miễn sinh hoạt và đi làm ăn xa). Sau khi học tập, quán triệt nghị quyết, các đảng bộ, chi bộ đã chỉ đạo, hướng dẫn đảng viên viết bài thu hoạch đúng theo kế hoạch chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Nhìn chung, các cấp ủy rất quan tâm việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Qua đó, tạo cho mỗi tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân sự thống nhất về nhận thức tư tưởng và hành động, tạo niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm chung sức, chung lòng thực hiện thắng lợi nghị quyết đã đề ra và để nghị quyết thật sự đi vào cuộc sống.

Tại huyện Long Mỹ, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII đề ra nhiệm vụ tổng quát là xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát triển nhanh và bền vững kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống nhân dân; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ huyện Long Mỹ cơ bản đạt các tiêu chí nông thôn mới. Nghị quyết cũng đề ra 15 chỉ tiêu chủ yếu: tổng giá trị sản xuất đến năm 2025 đạt 4.343 tỉ đồng; tổng nguồn thu ngân sách nhà nước 3.685 tỉ đồng; xây dựng 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã còn lại cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới; thành lập mới 100 doanh nghiệp và 20 hợp tác xã; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 1,5%; tạo việc làm cho 5.000 lao động, 200 người tham gia xuất khẩu lao động.

Để sớm hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết, Huyện ủy Long Mỹ đã tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 cho gần 200 đại biểu là cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện. Đồng chí Tống Hoàng Khôi, Bí thư Huyện ủy Long Mỹ yêu cầu từng cán bộ, đảng viên quán triệt tại cơ quan, đơn vị và triển khai thực hiện nghị quyết đã đề ra. Đồng chí lưu ý một số chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra cao so với một địa phương nông nghiệp như huyện Long Mỹ, nên trong thời gian tới từng cán bộ, đảng viên cần thấy được, nhận thức được đây là nhiệm vụ quan trọng, từng cơ quan, đơn vị cần xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu của nghị quyết đã đề ra cho tốt.

Đến nay, Tỉnh ủy Hậu Giang đã xây dựng Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Yêu cầu đặt ra là các cấp ủy đảng tổ chức học tập, quán triệt và xác định nội dung cần quán triệt cho phù hợp với từng đối tượng, từng cấp. Việc tổ chức quán triệt phải thiết thực, hiệu quả; kết hợp nghe giới thiệu, luận giải trên hội trường với thảo luận, tự đọc, tự tìm hiểu là chính…

Đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV được xây dựng bài bản, căn cơ nên việc tổ chức học tập, quán triệt cũng phải như vậy để sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Muốn vậy, các cấp ủy đảng phải thực hiện công tác phổ biến, quán triệt nghị quyết thực sự có chất lượng, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên; khi tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và nhân dân phải chú ý yếu tố gần gũi, dễ hiểu và dễ thực hiện…

Phản hồi

Các tin khác