Duy Tiên ( Hà Nam): Sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống
Đồng chí Phạm Hồng Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Duy Tiên phát biểu khai mạc hội nghị, (Ảnh:DT)

Đồng chí Phạm Hồng Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Duy Tiên phát biểu khai mạc hội nghị, (Ảnh:DT)

Thị ủy Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, vừa tổ chức Hội nghị học tập nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Duy Tiên nhấn mạnh: Cần quán triệt sâu sắc việc học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Duy Tiên lần thứ XXIV là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất về ý chí trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thị xã và trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành; công tác học tập, quán triệt nghị quyết phải góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ; chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch.

Để Hội nghị đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, Bí thư Thị ủy Duy Tiên Phạm Hồng Thanh đề nghị: Mỗi cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị cần tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và những vấn đề mới trong Báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV, so sánh với nội dung của Đại hội lần thứ XXIII và các Đại hội đại biểu Đảng bộ trước đây để nhận thức rõ sự kế thừa, bổ sung, phát triển, tư duy lý luận của đảng bộ trên các phương diện lớn và các lĩnh vực cụ thể cũng như trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, thực tiễn của Đảng bộ; nắm vững mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá và các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của thị xã trong 5 năm tới; hiểu đúng các nội dung chủ yếu của các lĩnh vực cụ thể trong Báo cáo chính trị, nhất là phương hướng, nhiệm vụ để chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trên các lĩnh vực; trong 5 nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội xác định, cần nghiên cứu kỹ từng nhiệm vụ liên hệ với yêu cầu, điều kiện cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị mình để lựa chọn, xác định và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đó trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Phạm Hồng Thanh đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, đặc biệt là Bí thư cấp ủy theo chức trách và nhiệm vụ được giao cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, chủ động triển khai thực hiện việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV cho toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cần kết hợp với xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thiết thực, khắc phục bệnh hình thức; đổi mới phương thức quản lý, đánh giá chất lượng việc học tập, trong đó tập trung đánh giá những nội dung cơ bản, những điểm mới của nghị quyết và năng lực vận dụng nghị quyết của cán bộ, đảng viên vào thực tế ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong thảo luận và viết thu hoạch cần nêu rõ những đề xuất nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

Cùng với đó, đồng chí Phạm Hồng Thanh cũng đề nghị: Các cấp ủy, tổ chức Đảng cần coi trọng việc kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV đảm bảo nghiêm túc, khoa học; kịp thời phát hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân chấp hành tốt; nhắc nhở, uốn nắn, phê bình những tổ chức, cán bộ, đảng viên thực hiện chưa tốt; nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, chống bệnh hình thức, bệnh thành tích trong học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội.

Các đại biểu tham dự Học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025(Ảnh:DT)

Các đại biểu tham dự học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ
thị xã lần thứ XXIV. (Ảnh:DT)

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trịnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy quán triệt nội dung về Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Ngô Văn Liên - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã quán triệt nội dung về Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, công tác quốc phòng an ninh, cải cách hành chính 5 năm 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV.

Tiếp đó, các đại biểu được nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thị ủy quán triệt Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 07/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Thị ủy về học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV..../.

Phản hồi

Các tin khác