Bà Rịa-Vũng Tàu đặt chỉ tiêu thu ngân sách địa phương hơn 25.400 tỷ đồng
Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Chiều 31/12, UBND tỉnh  Bà Rịa- Vũng Tàu (BR- VT) tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2021.

  Tại Hội nghị, đại diện Sở KHĐT thông qua Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; trình bày dự thảo chương trình hành động của UBND tỉnh BRVT về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Theo đó, dự toán tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2021 hơn 65.900 tỷ đồng trong đó thu ngân sách địa phương hơn 25.400 tỷ đồng.

 Đại diện Sở Tài chính cũng đã trình bày dự thảo Chỉ thị về điều hành đầu tư công năm 2021, dự thảo Chỉ thị về tổ chức quản lý, điều hành ngân sách Nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

 Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, như: Kiểm soát chặt chẽ việc lập, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước; thực hiện nghiêm túc và hiệu quả công tác đấu thầu; đẩy mạnh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; tăng cường công tác quản lý ngân sách Nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính.

 Chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 và là năm với nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh như: Tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 Vì vậy, để hoàn thành được các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh và nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị, phải thực sự quyết tâm, quyết liệt. Các giải pháp được thực hiện cần có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các mục tiêu, khâu đột phá, các nhiệm vụ chủ yếu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII./.

Phản hồi

Các tin khác