Xây dựng kế hoạch hành động phù hợp với chức trách được giao
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị trực tuyến  triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai học tập Nghị quyết

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. (Ảnh: Tùng Lâm)

Nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lên kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.

Theo đó, để bảo đảm việc học tập, quán triệt Nghị quyết hiệu quả trong tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương sẽ tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt bằng hình thức trực tuyến từ cấp tỉnh đến cơ sở, dự kiến thời gian diễn ra vào tháng 12/2020. Các tập thể và cá nhân phải hoàn thành việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội  Đảng bộ tỉnh trước ngày 15/1/2021.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X trình tại Đại hội; Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội Đảng bộ tỉnh; Các chương trình đột phá của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI …là những nội dung ưu tiên trong kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết lần này. 

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng dự tại các điểm cầu ở địa phương, đơn vị mình phụ trách. Ban Thường vụ các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy phân công các đồng chí ủy viên thường vụ dự giám sát việc học tập tại địa bàn xã, phường, thị trấn phụ trách.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  tỉnh Bình Dương nhấn mạnh, điểm mới là sau đợt học tập, tất cả đảng viên tham gia học tập Nghị quyết đều phải viết thu hoạch cá nhân và nộp lại cho Ban tổ chức, Ban Tuyên giáo các cấp. Đồng chí Bí thư cấp ủy các cấp chỉ đạo việc viết thu hoạch một cách thiết thực và có tổ chức đánh giá kết quả viết thu hoạch làm cơ sở cho việc nhận xét, đánh giá phân loại chất lượng đảng viên, bình xét thi đua. Ban Tuyên giáo các cấp có trách nhiệm tổng hợp các kiến nghị, đề xuất hợp lý, thiết thực báo cáo Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp và Ban Tuyên giáo cấp trên để nghiên cứu tiếp thu, hoàn thiện chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh cho rằng, nhằm sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương khóa XI xây dựng 4 chương trình đột phá chiến lược thực hiện Nghị quyết. Ban Thường vụ Tỉnh ủy  giao cho các cơ quan, đơn vị chức năng tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh nhấn mạnh, Cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở sẽ xây dựng chương trình, kế hoạch thể hiện nhận thức về trách nhiệm và hành động theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi lãnh đạo của từng địa phương, đơn vị . Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị đều phải xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm.

Vấn đề đáng lưu ý là việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của tập thể, cá nhân là khâu ưu tiên và phải được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, thực chất thể hiện từ khâu xây dựng, thảo luận, quán triệt đến tổ chức thực hiện, đôn đốc, kiểm tra, giám sát. Kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch hành động của tập thể, cá nhân là cơ sở quan trọng để kiểm điểm, tự phê bình, phê bình, đánh giá tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và cá nhân người đứng đầu hàng năm và cả nhiệm kỳ./.

Phản hồi

Các tin khác