Hưng Yên công bố các quyết định về nhân sự

Ngày 4/1, huyện Văn Lâm tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh và quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy chúc mừng đồng chí Nguyễn Bật Khánh và đồng chí Trần Chu Đức nhận nhiệm vụ mới

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy

chúc mừng đồng chí Nguyễn Bật Khánh và đồng chí Trần Chu Đức nhận nhiệm vụ mới

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định số 46 – QĐ/TU ngày 17/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chuẩn y đồng chí Nguyễn Bật Khánh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Văn Lâm nhiệm kỳ 2016 – 2021 giữ chức Bí thư Huyện ủy Văn Lâm khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng chí Lê Quang Hòa, Giám đốc Sở Nội vụ công bố: Nghị quyết số 353 – NQ/HĐND ngày 23/12/2020 của Thường trực HĐND tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND huyện Văn Lâm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Bật Khánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm, kể từ ngày 23/12/2020; Quyết định số 3006 – QĐ/UBND ngày 25/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND huyện Văn Lâm, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Trần Chu Đức, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Văn Lâm.

Trao quyết định và phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ yêu cầu: Trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Bật Khánh và đồng chí Trần Chu Đức cần tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu, bám sát cơ sở; xây dựng mối quan hệ đoàn kết thống nhất với các ban, sở, ngành và các địa phương trong tỉnh, tạo sự đồng thuận cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương; tập trung lãnh đạo huyện Văn Lâm tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là đầu tàu trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp từ huyện tới cơ sở thường xuyên quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ đồng chí Nguyễn Bật Khánh và đồng chí Trần Chu Đức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước đó, ngày 31/12/2020, huyện Ân Thi tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn trao quyết định cho đồng chí Dương Tuấn Kiệt

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn trao quyết định cho đồng chí Dương Tuấn Kiệt.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 2968 – QĐ/UBND ngày 21/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND huyện Ân Thi, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Dương Tuấn Kiệt, Phó Bí thư Huyện ủy Ân Thi.

Trao quyết định và phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn yêu cầu: Trên cương vị công tác mới, đồng chí Dương Tuấn Kiệt cần tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác của mình; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên cùng tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND, UBND huyện kế thừa và phát huy những thành tựu đạt được, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của huyện; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh; thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường…Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND, UBND huyện quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ đồng chí Dương Tuấn Kiệt hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Phản hồi

Các tin khác