Văn Bàn (Lào Cai): Quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu kết luận buổi làm việc. (Ảnh: Thu Ngọc)

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu kết luận buổi làm việc. (Ảnh: Thu Ngọc)Sáng 31/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Bàn.

Tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Văn Bàn Nguyễn Thành Sinh đã báo cáo về việc triển khai các nhiệm vụ sau đại hội Đảng các cấp; các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2025; việc triển khai và kết quả thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Tỉnh ủy tại các buổi làm việc với Huyện ủy Văn Bàn trước đó.

Thực hiện Văn bản số 2799-CV/TU, ngày 28/7/2020 của Tỉnh ủy về các nội dung công việc sau đại hội, Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Bàn đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng, ban hành các văn bản và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. Cấp ủy các cấp đã tăng cường lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ theo đúng các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy, tập trung ưu tiên tuyên truyền về kết quả đại hội Đảng các cấp; tổ chức hội nghị, học tập nghị quyết, xây dựng và ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện bằng 8 đề án, 4 nghị quyết, 5 kế hoạch trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ngay từ đầu nhiệm kỳ. Việc quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI cùng 18 đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được thực hiện theo đúng Chương trình số 12-CT/TU, ngày 26/11/2020 bằng hình thức trực tiếp đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả; đồng thời chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc và đảng viên tích cực tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trên internet Tìm hiểu Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI và Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Giai đoạn 2021 – 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Bàn tập trung lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Chỉ đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025; đẩy mạnh triển khai thực hiện 18 đề án trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI; tập trung nguồn lực thực hiện 8 đề án, 4 nghị quyết, 5 kế hoạch trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Bàn lần thứ XXI. Chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh...

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong nêu rõ, dù có rất nhiều lợi thế (đặc biệt là nông – lâm nghiệp), tuy nhiên, Văn Bàn chưa khai thác hết các tiềm năng, lợi thế. Trong thời gian tới, Thường vụ Huyện ủy cần giao UBND huyện nghiên cứu chiến lược phát triển nông nghiệp, xác định những nội dung trọng tâm cần làm, chú trọng tìm nhà đầu tư. Do đó, địa phương phải đẩy mạnh xây dựng hạ tầng, có cơ chế chính sách phù hợp, lựa chọn nhà đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa; coi trọng liên kết để phát triển vùng nguyên liệu và tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp.

Muốn phát huy hiệu quả những lợi thế vốn có, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, Văn Bàn cần chú trọng thực hiện kết nối giao thông, giao thương giữa các địa phương trong huyện, trong tỉnh và với tỉnh bạn. Phát huy nguồn lực trong thực hiện các quy hoạch trên mọi lĩnh vực, trong đó phải chú trọng tính bền vững, đi đôi với bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự; tăng cường gắn kết với các địa phương trong và ngoài tỉnh để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về du lịch văn hóa và du lịch tâm linh…/.

Phản hồi

Các tin khác