Trên 12.000 lượt hộ nông dân vay vốn được hỗ trợ

 

Quỹ hỗ trợ nông dân, toàn tỉnh đã xây dựng trên 200 mô hình sản xuất có hiệu quả, giúp nông dân mở rộng, nâng cao quy mô sản xuất hàng hoá, phát triển ngành nghề..

Quỹ hỗ trợ nông dân, toàn tỉnh đã xây dựng trên 200 mô hình sản xuất có hiệu quả, giúp nông dân mở rộng, nâng cao quy mô sản xuất hàng hoá, phát triển ngành nghề..

Theo đó, từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân, toàn tỉnh  Bến  Tre  đã xây dựng trên 200 mô hình sản xuất có hiệu quả, giúp nông dân mở rộng, nâng cao quy mô sản xuất hàng hoá, phát triển ngành nghề, thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp, khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương.

Tuy nhiên, theo Hội Nông dân tỉnh, nguồn vốn này chưa đáp ứng được nhu cầu của hội viên nông dân. Các mô hình phát triển kinh tế hộ xuất phát từ nguồn vốn vay Quỹ hỗ trợ nông dân còn nhỏ, quy mô của mô hình mỗi xã chỉ từ 10 -  20 hộ, nguồn vốn cho mỗi hộ vay chỉ từ 30 - 50 triệu đồng, với nguồn vốn còn hạn chế chỉ đủ giúp hộ vay bổ sung thêm một phần đầu vào, mức độ ảnh hưởng chưa rộng, chưa lồng ghép để phát huy được với các dự án khác trong việc tham gia thực hiện các chương trình kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới...

Trước thực tế này, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh cho biết: Hội đang dự thảo Đề án “Tiếp tục xây dựng và phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân giai đoạn 2021 - 2025”, mục tiêu là tuyên truyền, vận động, kêu gọi sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân và từ ngân sách các cấp cân đối bổ sung để phấn đấu đến năm 2025 quy mô tổng quỹ toàn tỉnh sẽ đạt từ 65 tỷ đồng trở lên, song song đó nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng vốn Quỹ hỗ trợ nông dân ở các cấp hội…/.

 

Phản hồi

Các tin khác