Bến Tre chuẩn bị Kỳ họp lần thứ nhất, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hữu Hiệp

Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hữu Hiệp

Đại diện Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trình bày dự thảo kế hoạch, thời gian, nội dung tổ chức Kỳ họp lần thứ nhất HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự kiến kỳ họp sẽ được tổ chức vào ngày 29/6.

Ủy ban Bầu cử tỉnh chuẩn bị các nội dung: Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. UBND tỉnh thực hiện: Tờ trình của Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 giới thiệu người ứng cử chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Tờ trình của Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 giới thiệu người ứng cử chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện nội dung: Văn bản của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giới thiệu bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các nội dung do Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thực hiện gồm: Tờ trình của Chủ tọa kỳ họp giới thiệu bầu Chủ tịch HĐND tỉnh, khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Tờ trình của Chủ tịch HĐND tỉnh, khóa X giới thiệu bầu các Phó chủ tịch HĐND tỉnh, khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Tờ trình của Chủ tịch HĐND tỉnh, khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 giới thiệu bầu Trưởng ban, Phó trưởng các ban: Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa - Xã hội, Pháp chế; Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về số lượng ủy viên các Ban của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Tờ trình của Chủ tịch HĐND tỉnh, khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 giới thiệu bầu Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Tờ trình của Chủ tọa kỳ họp giới thiệu nhân sự bầu Ban kiểm phiếu.

Các dự thảo nghị quyết HĐND tỉnh: Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Phó chủ tịch HĐND tỉnh, khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó trưởng ban các ban HĐND tỉnh, khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết về số lượng ủy viên của các ban HĐND tỉnh, khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026; Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Phó chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND tỉnh, khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cùng các công việc liên quan khác.

Kết luận tại cuộc họp, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo chương trình, kế hoạch kỳ họp đề ra. Đồng thời ghi nhận, tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu. Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh lưu ý, các công việc chuẩn bị nội dung kỳ họp cần được khẩn trương thực hiện, giao cụ thể cho các đơn vị liên quan, đảm bảo đúng thời gian quy định./.

Phản hồi

Các tin khác