Bàn giao nhiệm vụ Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

Hội nghị đã nghe Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu thông qua biên bản bàn giao nhiệm vụ Tổng Tham mưu trưởng. Tiếp đó, Thượng tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đã ký biên bản bàn giao các nội dung thuộc chức trách, nhiệm vụ của Tổng Tham mưu trưởng.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chúc mừng Thượng tướng Nguyễn Tân Cương mới được Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng thời nhấn mạnh, trên mọi cương vị công tác, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đều hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; có nhiều cống hiến, đóng góp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của toàn quân.

Thượng tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Nguyễn Tân Cương ký kết Biên bản Bàn giao. (Ảnh: Nguyễn Bằng)

Thượng tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Nguyễn Tân Cương ký kết Biên bản Bàn giao.

(Ảnh: Nguyễn Bằng)

Thượng tướng Phan Văn Giang mong muốn, thời gian tới, trên cương vị Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, nhạy bén, kế thừa truyền thống đoàn kết, thống nhất cũng như những thành tựu to lớn của Bộ Tổng Tham mưu đã đạt được; cùng Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; góp phần tiếp tục nâng cao vị thế, uy tín của Quân đội; ngày càng tô thắm hơn phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu để cá nhân đồng chí hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; khẳng định, thời gian tới, sẽ tiếp tục nỗ lực, không ngừng học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ về mọi mặt; cùng tập thể Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương mong muốn, Bộ trưởng Phan Văn Giang sẽ tiếp tục dành sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ để Bộ Tổng Tham mưu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Nhân dân và Quân đội tin tưởng giao phó./.

Phản hồi

Các tin khác