Tây Ninh: Công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026
Đồng chí Võ Đức Trong- Phó Chủ  tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh đánh giá kết quả cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, khóa X nhiệm kỳ 2021-2026

Đồng chí Võ Đức Trong- Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh đánh giá kết quả cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, khóa X nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng 31/5, Uỷ ban Bầu cử  (UBBC) tỉnh Tây Ninh tổ chức công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, khoá X nhiệm kỳ 2021-2026.

 Đồng chí  Võ Đức Trong- Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Hợp- Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC chủ trì buổi công bố.

 Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của tỉnh được tổ chức thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

 Công tác bầu cử diễn ra khẩn trương, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục, thể thức bỏ phiếu, kiểm phiếu, xác định kết quả bầu cử, lễ khai mạc bầu cử được tổ chức chặt chẽ trang trọng.

 Đồng chí Võ Đức Trong- Phó Chủ  tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh cho biết, trong ngày 23/5, đồng loạt 716 điểm bầu cử trong tỉnh tổ chức khai mạc và bỏ phiếu, ngoài lãnh đạo các cấp, các Tổ bầu cử đều mời đại diện cử tri là người cao tuổi, người có uy tín. Tính đến 19 giờ ngày 23/5, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,82%, đồng thời bầu đủ 6 ĐBQH khoá XV, 52 đại biểu HĐND cấp tỉnh, 293 đại biểu HĐND cấp huyện, 2.438 đại biểu HĐND cấp xã.

 Do tình hình dịch COVID 19 diễn biến phức tạp nên các khu vực bỏ phiếu đều thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn, phương án đề ra, nhất là bảo đảm thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế), một số địa phương thực hiện quét mã QR, giữ khoảng cách... 100% khu vực bỏ phiếu được sát khuẩn trước khi bầu cử. An ninh trật tự được đảm bảo tuyệt đối.

 Tại hội nghị, đồng chí Võ Đức Trong cho  biết: “Chúng ta đã bầu đủ 52 đại biểu HĐND tỉnh theo quy định, đảm bảo đúng định hướng, cơ cấu, thành phần theo phân bổ. Thành công của cuộc bầu cử là nhờ sự chỉ đạo, lãnh đạo của cả hệ thống chính trị, đảm bảo kịp thời, sâu sát, sáng tạo, đúng quy định. Công tác thông tin tuyên truyền đúng định hướng, kịp thời ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân đã giúp cử tri đi bầu cao, thể hiện được trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

 Cùng với đó, công tác hiệp thương, giới thiệu nhân sự là những người đủ đức, đủ tài, có uy tín, quá trình làm nhân sự công tâm, khách quan, chính quyền và lực lượng vũ trang đã đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bầu cử.

 Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh đề nghị, Uỷ ban bầu cử tỉnh và các địa phương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ còn lại, như xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân trong các cơ quan, đơn vị. Trường hợp có khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu HĐND, phải gửi đến Uỷ ban bầu cử chậm nhất 5 ngày sau khi công bố kết quả bầu cử. Uỷ ban bầu cử sẽ có trách nhiệm xem xét, giải quyết khiếu nại trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.

 Sau khi xem xét, giải quyết các khiếu nại (nếu có), Ủy ban bầu cử tỉnh sẽ tiến hành xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu HĐND cấp mà mình chịu trách nhiệm tổ chức bầu cử, cấp giấy chứng nhận đại biểu HĐND khóa mới cho người trúng cử và báo cáo HĐND khoá mới về kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tại kỳ họp đầu tiên./.

Phản hồi

Các tin khác