Bến Tre phấn đấu đến năm 2025, số hóa 100.152 hồ sơ người có công ​
Công chức Phòng Người có công thực hiện số hóa hồ sơ người có công.

Công chức Phòng Người có công thực hiện số hóa hồ sơ người có công.

Thông tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre cho biết: Toàn tỉnh có gần 120 ngàn người có công được hưởng trợ cấp ưu đãi của Đảng, Nhà nước và sự chăm lo của các tầng lớp nhân dân.

 Trong đó, hiện đã có hơn 50 ngàn hồ sơ liệt sĩ và thương binh được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện số hóa. Phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh sẽ số hóa 100.152 hồ sơ người có công, tỷ lệ 84,6%, bình quân mỗi năm số hóa trên 10 ngàn hồ sơ, riêng năm 2021 số hóa 15,4 ngàn hồ sơ; phấn đấu đến năm 2030 có 100% hồ sơ người có công được số hóa.

 Việc số hóa hồ sơ người có công thực hiện dựa vào từng nhóm hồ sơ, đối tượng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và một số đối tượng quy định khác. Các yêu cầu đối với công tác chuyển đổi số lĩnh vực người có công gồm: thiết lập cơ sở dữ liệu hồ sơ người có công phải đảm bảo được tính bảo mật cao, nhằm phòng ngừa khi có thiên tai, hỏa hạn xảy ra; phân loại, sắp xếp, chỉnh lý hồ sơ một cách khoa học, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, bảo quản và khai thác sử dụng; hồ sơ được hệ thống hóa, có mục lục hồ sơ, cơ sở dữ liệu tra cứu./.

 

 

Phản hồi

Các tin khác