Mường Khương đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Huyện ủy Mường Khương tổ chức Hội thi tìm hiểu nghị quyết của Đảng. (Ảnh: Hữu Huỳnh)

Huyện ủy Mường Khương tổ chức Hội thi tìm hiểu nghị quyết của Đảng. (Ảnh: Hữu Huỳnh)

Thời gian qua, huyện Mường Khương đã thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền nghị quyết của Đảng như kiểm tra trắc nghiệm, phỏng vấn trực tiếp... Thường trực Huyện ủy Mường Khương chỉ đạo việc tuyên truyền, triển khai nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp phải được thực hiện bằng tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, kết hợp với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đảng bộ huyện Mường Khương đã có nhiều giải pháp tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Ngày 22/4/2021,huyện Mường Khương tổ chức buổi nói chuyện với Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương về chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh, công tác xây dựng Đảng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Theo như nhận xét của Thường trực Huyện ủy Mường Khương thì buổi nói chuyện đã góp phần tạo không khí phấn khởi, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Cùng với đó là gắn với việc đẩy mạnh học và làm theo Bác, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn.

Trước đó, sáng 9/4/2021, UBND huyện Mường Khương đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên đề "Tư tưởng Hồ Chí Minh" năm 2021 cho đội ngũ lãnh đạo các chi đảng bộ, cán bộ công chức không chuyên trách các xã, thị trấn. Trong thời gian 1 ngày, gần 200 đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng được quán triệt chuyên 5 chuyên đề: Một số điểm nhấn trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, học tập và làm theo Bác về xây dựng ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước cường thịnh, tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân và khối đại đoạn kết toàn dân; tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, văn hóa, xây dựng con người; chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng và xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam. Đồng chí Hoàng Văn Tuyên, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Mường Khương tin tưởng, thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các cán bộ, đảng viên ở cơ sở nâng cao nhận thức về bản lĩnh chính trị, tư tưởng, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ ở địa phương.

Tháng 12/2020, Mường Khương là huyện đầu tiên của tỉnh Lào Cai tổ chức Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mường Khương lần thứ XXIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thông qua Hội thi nhằm góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mường Khương lần thứ XXIV. Đồng thời nhằm bồi dưỡng, nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp cơ sở trong việc tham mưu cấp ủy, chính quyền tuyên truyền, quán triệt thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp đến cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân. Nhằm góp phần đưa nghị quyết đại hội Đảng bộ sớm đi vào thực tiễn cuộc sống.

Trao đổi với báo chí, đồng chí Giàng Quốc Hưng, Bí thư Huyện ủy Mường Khương nêu rõ, yêu cầu của Huyện ủy là việc tuyên truyền nghị quyết phải gắn với những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình cụ thể, phù hợp từng cơ quan, đơn vị, địa phương; phải đề cao vai trò nêu gương, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết. Trong triển khai phải quán triệt quan điểm lấy dân làm gốc, dựa vào nhân dân, vì dân phục vụ; tiếp thu ý kiến, phản biện của đảng viên, nhân dân để kịp thời điều chỉnh những vấn đề nảy sinh cho phù hợp, tránh dập khuôn máy móc, duy ý chí.

Huyện ủy Mường Khương xác định trong thời gian tới, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và đặc biệt là tuyên truyền đưa nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tiếp tục được đẩy mạnh. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm tạo sự thống nhất cao về ý chí, hành động, củng cố sức mạnh đại đoàn kết trong toàn Đảng bộ huyện và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Cùng với đó, tiếp tục xây dựng và tìm giải pháp mới trong tuyên truyền, triển khai để việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống hiệu quả nhất./.

Phản hồi

Các tin khác