Đảng bộ tỉnh Lào Cai quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021
Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: LC)

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: LC)

Sáng 15/4, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức hội nghị lần thứ Tư. Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ thêm một số kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế trong quý I để tiếp tục có những chỉ đạo kịp thời thời gian tới, nhất là quan tâm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đề ra; đại biểu cũng nêu một số khó khăn trong công tác kết nạp đảng đối với chủ doanh nghiệp tư nhân…

Theo đánh giá của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, quý I mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, song Tỉnh ủy đã bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 một cách linh hoạt, chủ động, sáng tạo. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được tăng cường, giữ vững; quan hệ đối ngoại tiếp tục được đẩy mạnh. Các cấp, các ngành tích cực triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và 18 đề án trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được triển khai thận trọng, quyết liệt, đảm bảo tiến độ…

Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức 12 buổi làm việc với các đảng bộ, cơ quan, đơn vị về công tác triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, 18 đề án trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025; Thường trực Tỉnh ủy họp nghe báo cáo và cho ý kiến chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội... Tỉnh ủy đang chuẩn bị các nội dung triển khai chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân; chỉ đạo tổ chức ký cam kết nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức; ghi danh các mô hình mới, tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong nhấn mạnh, trong quý I, tỉnh Lào Cai vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần quan tâm khắc phục.

Thời gian còn lại trong năm 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm công tác tuyên truyền, vận động, học tập, xây dựng, triển khai các nghị quyết; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; triển khai xây dựng các chương trình, đề án trọng tâm, tiếp tục rà soát các hợp phần trong đề án; chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh (1/10/1991 - 1/10/2021); quan tâm công tác phòng, chống cháy rừng, bão lũ; tiếp tục đổi mới, phân cấp mạnh mẽ hơn nữa trên nhiều lĩnh vực cho cơ sở; quan tâm đến công tác quy hoạch; phòng, chống dịch bệnh COVID-19…/.

Phản hồi

Các tin khác