Cần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng

Đảng ủy Bộ GTVT trao Giấy khen cho 7 tổ chức cơ sở Đảng.

Hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung của hai báo cáo định kỳ, 3 báo cáo chuyên đề và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội gồm: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối và Đại hội XIX Đảng bộ Bộ; Báo cáo đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/ĐU của Đảng ủy Bộ về “Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Bộ GTVT” và dự thảo kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/ĐU; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 11 về lãnh đạo, chỉ đạo Đoàn Thanh niên Bộ.

Trải qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ Bộ GTVT đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở từng cơ quan, đơn vị, tạo được những chuyển biến tích cực trong toàn Đảng bộ Bộ về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng ủy Bộ và hầu hết các đảng ủy, chi ủy trực thuộc đã thực hiện nghiêm việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), xác định đây là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; là động lực để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ GTVT và từng đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đỗ Việt Hà đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Bộ GTVT với sự phát triển kết cấu hạ tầng và kinh tế - xã hội đất nước thời gian qua.

"Thời gian tới, Đảng bộ Bộ GTVT cần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng đặt ra trong năm 2021, đặc biệt là nhiệm vụ hoàn thành đề án 5 quy hoạch chuyên ngành GTVT, công tác xây dựng văn bản, quy phạm pháp luật, triển khai các dự án quan trọng như đường cao tốc Bắc - Nam, sân bay", Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nói.

Cùng đó, Đảng bộ Bộ GTVT cần quán triệt sớm, phổ biến học tập sâu rộng Nghị quyết XIII của Đảng, Nghị quyết XIII của Đảng ủy Khối và Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ Bộ; đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp một cách cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Về công tác quý II/2021, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Bộ GTVT tổ chức thực hiện thắng lợi 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ GTVT, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ như: tập trung lãnh đạo triển khai các công trình, dự án trong quý II/2021; tiếp tục lãnh đạo các cơ quan, đơn vị triển khai nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19; triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động “Năm An toàn giao thông 2021”; chỉ đạo thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính…

Hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương và xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên năm 2021.

Cùng đó, tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng chi bộ; triển khai Kế hoạch của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về “Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên”. Chỉ đạo, đôn đốc các cấp ủy trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát theo kế hoạch năm 2021, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả.

“Trong quý II và 6 tháng cuối năm 2021 còn rất nhiều nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi các cấp ủy cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa, tích cực, chủ động hơn để hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ của cả năm 2021”, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT chỉ đạo.

Đảng ủy Bộ GTVT trao Giấy khen cho 9 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu, điển hình trong thực hiện Chỉ thị.

Hội nghị thống nhất đánh giá, trong quý I/2021, với sự tập trung, quyết liệt, đổi mới, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt là việc phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cùng với sự nỗ lực chung của cán bộ, đảng viên, toàn Đảng bộ đã vượt qua những khó khăn, đạt được kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể vững mạnh.

Nhân dịp sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Bộ GTVT trao Giấy khen cho 7 tổ chức cơ sở Đảng và 9 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu, điển hình trong thực hiện Chỉ thị.

Phản hồi

Các tin khác