Lực lượng vũ trang Cần Thơ thi đua làm theo lời Bác
Ban CHQS thị trấn Phong Điền tăng gia sản xuất, chăm lo tốt đời sống cán bộ, chiến sĩ.

Ban CHQS thị trấn Phong Điền tăng gia sản xuất, chăm lo tốt đời sống cán bộ, chiến sĩ.

Thực hiện Chỉ thị số 05 hằng năm, Ðảng ủy - Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Phong Ðiền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, tuyệt đối trung thành với Ðảng, với Tổ quốc và nhân dân; không ngừng nâng cao nhận thức Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Ðảng, chế độ XHCN và công cuộc đổi mới đất nước; nêu cao cảnh giác cách mạng, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch… Ðảng ủy - Ban CHQS huyện Phong Ðiền thường xuyên lãnh đạo tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh xây dựng chính quy; đảm bảo an toàn trong công tác và an toàn giao thông… Các cơ quan, đơn vị trong LLVT huyện tổ chức thực hiện tốt công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội.

Theo Thượng tá Trần Việt Khải, Chính trị viên Ban CHQS huyện Phong Ðiền, hằng năm, đơn vị đều tổ chức các đợt huấn luyện kết hợp với làm công tác vận động quần chúng. Các cán bộ, chiến sĩ trước khi thực hiện nhiệm vụ huấn luyện đều được tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc một số nội dung, như: công tác dân vận của Quân đội trong tình hình mới; tổ chức tuyên truyền đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 5 năm qua, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện đã đóng góp 3.000 ngày công giúp nhân dân thu hoạch hoa màu, làm đường đi, sửa chữa nhà… Bên cạnh đó, hằng năm, Ban CHQS huyện tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện tổ chức thành công Tết Quân Dân ở các xã, thị trấn. Ban Tổ chức Tết Quân Dân trao 103 căn nhà cho các đối tượng; khám, cấp thuốc miễn phí 3.250 người; tặng 2.105 phần quà cho gia đình chính sách… Tổng chi phí tổ chức Tết Quân Dân hơn 80 tỉ đồng.

5 năm qua, Ðảng ủy - Bộ CHQS thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 thông qua việc nâng cao chất lượng trong thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Trong đó, các đơn vị đẩy mạnh phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi”, thực hiện tốt các phương châm trong huấn luyện, bảo đảm kết quả kiểm tra các môn trong huấn luyện đều đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Hằng năm, kết quả kiểm tra của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan - binh sĩ 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 85% khá giỏi; Dân quân tự vệ và Dự bị động viên 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 75% khá giỏi; huấn luyện chiến sĩ mới đều đạt giỏi… LLVT thành phố thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, chất lượng ngày càng cao; có 179 thí sinh trúng tuyển vào các trường trong Quân đội...

 Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo, như: Ðảng bộ Phòng Tham mưu nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu; Ðảng bộ Phòng Chính trị thực hiện tốt Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; Ðảng bộ Phòng Hậu cần thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”…

Bên cạnh đó, việc triển khai nhân rộng những mô hình hay, điển hình tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05 đã góp phần quan trọng và tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Từ năm 2016 đến nay, LLVT thành phố phối hợp với các cấp, các ngành, tiến hành xác minh và quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ, đưa về nghĩa trang theo quy định; giải quyết chế độ chính sách cho 1.742 trường hợp theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ với số tiền 6,48 tỉ đồng; thăm, tặng quà các đối tượng chính sách và hỗ trợ các cán bộ, chiến sĩ số tiền 17,2 tỉ đồng; xây tặng 141 căn nhà Tình đồng đội, với số tiền 5,99 tỉ đồng…

Thời gian tới, Ðảng ủy - Bộ CHQS thành phố xác định tổ chức thực hiện Chỉ thỉ số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy, chỉ huy các cấp; coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong thực hiện Chỉ thị số 05. LLVT thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và phong trào Thi đua Quyết thắng… Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền. Trong đó, tập trung tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, sáng tạo; chú trọng tuyên truyền những mô hình hay, cách làm hiệu quả và những tấm gương tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05 để tạo sức lan tỏa./.

Phản hồi

Các tin khác