Tây Ninh: Bàn thảo nhiều nội dung quan trọng tại phiên họp Thường trực HÐND
Bí Thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HÐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm chủ trì phiên họp.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HÐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, UBND tỉnh trình các nội dung về việc đề nghị xây dựng nghị quyết danh mục đầu tư, cho vay của Quỹ Ðầu tư phát triển Tây Ninh; phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với doanh nghiệp thể thao và câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh; xin chủ trương không ban hành nghị quyết của HÐND tỉnh quy định mức thu phí thư viện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (đối với thư viện thuộc địa phương quản lý) và đăng ký nội dung trình kỳ họp thứ nhất HÐND tỉnh.

Liên quan đến Tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết danh mục đầu tư, cho vay của Quỹ Ðầu tư phát triển Tây Ninh, ông Nguyễn Trọng Tấn -  Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HÐND tỉnh đề nghị Thường trực HÐND thông qua nghị quyết này. Tuy nhiên, UBND tỉnh cần phải đánh giá kết quả hoạt động của Quỹ Ðầu tư phát triển Tây Ninh trong thời gian qua, từ đó mới có cơ sở mở rộng đầu tư thêm nhiều lĩnh vực khác.

Ðối với Tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với doanh nghiệp thể thao và câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh, bà Trần Thị Ngọc Mai - Phó chánh Văn phòng Ðoàn đại biểu Quốc hội - HÐND tỉnh góp ý, thời gian qua thu phí từ thể thao quá ít, đề nghị không thu. Thường trực HÐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh xem xét, đánh giá và báo cáo trong phiên họp lần sau.

Ðối với việc xin chủ trương không ban hành Nghị quyết của HÐND tỉnh quy định mức thu phí thư viện trên địa bàn tỉnh, ông Lý Hoàng Vũ -  Phó Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị HÐND tỉnh không ban hành nghị quyết này vì không cần thiết.

Tại phiên họp, Văn phòng Ðoàn đại biểu Quốc hội - HÐND tỉnh trình Tờ trình cho ý kiến các nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ nhất HÐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, thời gian tổ chức kỳ họp, dự kiến 2,5 ngày, từ ngày 30/6 đến ngày 2/7/2021 tại hội trường Tỉnh uỷ. Về nội dung này, Chủ tịch HÐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm đề xuất kỳ họp thứ nhất HÐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 có tổ chức thêm phiên họp trù bị và tăng thời gian lên 3 ngày.

Ngoài ra, phiên họp còn nghe trình bày dự thảo thông báo phân công thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ nhất HÐND tỉnh; Tờ trình và dự thảo nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HÐND tỉnh năm 2021; Tờ trình và dự thảo nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2022 của HÐND tỉnh; Dự thảo Quy chế làm việc của Thường trực HÐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; dự thảo báo cáo kết quả Chương trình giám sát năm 2020 của HÐND tỉnh; dự thảo báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 của Thường trực HÐND tỉnh./.

Phản hồi

Các tin khác