Cần Thơ thu ngân sách vượt kế hoạch

Ảnh minh họa (nguồn: VTV.vn)

Theo ông Cáp Quý Phúc, Cục trưởng Cục Thuế thành phố Cần Thơ, việc triển khai các giải pháp ổn định giá cả thị trường, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp của các bộ ban ngành Trung ương và địa phương đã phát huy được hiệu quả. Tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đã được phục hồi và có bước tăng trưởng, từ đó các nguồn thu từ sản xuất kinh doanh tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong số đó đáng chú ý nguồn thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh tăng đến 37,23% so với cùng kỳ năm ngoái, các nguồn thu khác đều đạt và vượt rất cao so với tiến độ bình quân chung.

Theo Cục Thuế Thành phố, trong tất cả 15 nguồn thu thì đến nay đã có 11 nguồn thu đạt và vượt tiến độ bình quân (41,66%).

Trong thời gian tới, để hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu thu ngân sách trong năm 2021, ngành thuế Thành phố sẽ thường xuyên theo dõi diễn biến, tình hình thu, các nguồn thu, xác định các nguồn thu tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý thu hiệu quả, kiến nghị với các cấp chỉ đạo phối hợp thực hiện. Đồng thời, theo dõi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để báo cáo kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh, có giải pháp hỗ trợ kịp thời khi doanh nghiệp gặp khó khăn. Tiếp tục xử lý, đôn đốc thu nợ thuế, kiểm tra chống thất thu, tập trung khai thác các nguồn thu từ đất...


Phản hồi

Các tin khác