Học Bác từ những điều nhỏ nhất
Mô hình “Camera an ninh” của Công an phường Khánh Bình đã phát huy hiệu quả trong việc giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Ảnh: HƯNG PHƯỚC

Mô hình “Camera an ninh” của Công an phường Khánh Bình đã phát huy hiệu quả trong việc giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Ảnh: HƯNG PHƯỚC

Theo đó, đổi mới lề lối làm việc, gắn với thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện của dân, do dân và vì dân”, mô hình “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ” và thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW” cũng chính là 1 trong 5 nhiệm vụ trọng tâm, tạo đột phá, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TX.Tân Uyên nhiệm kỳ 2015-2020.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thị ủy Tân Uyên luôn phát huy vai trò tích cực, chủ động, sáng tạo, trách nhiệm nêu gương và lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị triển khai tổ chức thực hiện đạt được những kết quả tích cực, góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thị xã vững mạnh, ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, nổi cộm; từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cấp ủy cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân TX.Tân Uyên. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý và nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

Điển hình Ban Chỉ huy Quân sự thị xã có mô hình “3 chuyên cần” (huấn luyện giỏi, cảnh giác sẵn sàng chiến đấu; học tập tốt, công tác tốt; lao động tăng gia sản xuất tốt); “5 mẫu mực” (rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống; thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao; xây dựng nếp sống văn hóa, rèn luyện chính quy chấp hành kỷ luật; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quan liêu; đoàn kết, yêu thương đồng đội, sống có nghĩa, có tình). Ngành y tế với mô hình “Thực hiện quy tắc ứng xử gắn với việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại đơn vị. Ngành giáo dục - đào tạo với mô hình “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo cho học sinh học tập và noi theo”, “Chúng em kể chuyện dưới cờ Tổ quốc”. Các ngành thuộc khối cơ quan với mô hình “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” và thực hiện “Cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư”. Các xã, phường nổi bật với mô hình “Nhà nước và nhân dân cùng làm đường giao thông đô thị”, “Camera an ninh”, “Thắp sáng đường phố, ngõ hẻm”...

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo chuyển biến quan trọng từ nhận thức đến hành động, đem lại những kết quả tích cực, góp phần xây dựng quê hương Tân Uyên ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Ban Thường vụ Thị ủy Tân Uyên đã cụ thể hóa, ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong toàn Đảng bộ. Theo đó, 100% cấp ủy các cơ sở Đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể thị xã đều xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện; đồng thời giao Ban Tuyên giáo Thị ủy tham mưu việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/ TW trên địa bàn thị xã. Trong chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thị ủy hàng năm đều có đề ra nội dung kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW, Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam, đoàn thể từ thị xã đến cơ sở đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm và thực hiện nghiêm túc”./.

Phản hồi

Các tin khác