Hà Tĩnh: Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà tĩnh vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo báo cáo tại Hội nghị, thời gian qua, các địa phương, đơn vị trong tỉnh triển đã khai nghiêm túc Nghị quyết số 04-NQ/TW và Chỉ thị số 05-CT/TW với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả; phát huy được tính tự giác của cán bộ, đảng viên, nêu gương của người đứng đầu. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, quy định về việc lấy phiếu tín nhiệm của nhân dân tại nơi cư trú đối với cán bộ. Ý thức trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu có chuyển biến tích cực, thực hiện khá nghiêm túc các quy định, quy chế của cấp ủy. Qua đó tạo không khí dân chủ, thẳng thắn trong lãnh đạo, chỉ đạo cũng như trong sinh hoạt Đảng, lan tỏa trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn hệ thống chính trị, củng cố niềm tin trong nhân dân. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng được tăng cường; hình thức sinh hoạt chi bộ có nhiều đổi mới; chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng nâng cao. Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện đảm bảo công khai, dân chủ; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được tăng cường. Trong 5 năm, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 47 tổ chức Đảng; cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và các chi bộ đã thi hành kỷ luật 3.066 đảng viên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh và cấp ủy các cấp đã kịp thời quán triệt, triển khai, cụ thể hóa nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW; xây dựng chuyên đề hằng năm phù hợp với thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của các địa phương. Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành thường xuyên, thói quen, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và nhiều người dân trong toàn tỉnh, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cụ thể. Trong giai đoạn 2016 - 2021, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã vinh danh 7.170 gương điển hình tiên tiến (2.055 tập thể, 5.115 cá nhân) từ cơ sở đến tỉnh. Đây là những bông hoa đẹp, góp phần xây dựng Hà Tĩnh giàu đẹp hơn, văn minh hơn, ấn tượng hơn. Thông qua việc học tập và làm theo Bác, cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đổi mới sinh hoạt chi bộ.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã biểu dương và đánh giá cao cấp ủy, cán bộ, đảng viên và những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05-CT/TW, đặc biệt là các lực lượng tuyến đầu hiện đang phải đối mặt với những hiểm nguy của dịch bệnh COVID-19. Thời gian qua, cấp ủy các cấp đã triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05 tích cực, quyết liệt, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Đảng và toàn xã hội đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra, đạt được kết quả khá toàn diện.

Để tiếp tục triển triển khai và thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05-CT/TW trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ Nghị quyết Trung ương 4 và Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với phương châm: Trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học tập, làm theo Bác gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, của người đứng đầu; kết hợp chặt chẽ giữa “xây” với “chống”, lấy xây làm chính. Các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Khơi dậy ý chí, sức mạnh của cán bộ, đảng viên, quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ phát triển, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, xã hội tiến bộ, quốc phòng - an ninh đảm bảo; đến năm 2025 tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước như mục tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX  đã đề ra. Học tập và làm theo Bác, mỗi người dân Hà Tĩnh phải nêu cao phẩm chất đạo đức cách mạng, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong xây dựng tình làng nghĩa xóm, xây dựng nền nếp gia phong, giữ gìn các thuần phong mỹ tục; mạnh dạn ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh để nâng cao năng suất lao động, đời sống, thu nhập, chất lượng cuộc sống cho Nhân dân.

Tại Hội nghị, Đảng bộ và nhân dân huyện Thạch Hà đã được nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã khen thưởng, biểu dương 67 điển hình tiên tiến (30 tập thể, 37 cá nhân) có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.


Phản hồi

Các tin khác