Ra mắt cuốn sách “Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh: Hành trình cứu nước”
Sách ảnh "Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh: Hành trình cứu nước". 

Ngoài phần Tiểu sử và phần Biên niên sự kiện, các tác giả đã lựa chọn, biên soạn và giới thiệu tới bạn đọc hàng trăm bức ảnh tư liệu, tài liệu, bút tích quý giá có liên quan đến quá trình hoạt động của Người từ năm 1911-1945.

Tập sách ảnh do ông Đỗ Hoàng Linh, người gắn bó nhiều năm với Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, làm chủ biên.  Sách dày 252 trang, in khổ 24x21cm, bằng 4 thứ tiếng Việt, Anh, Nga, Trung Quốc.

Cuốn sách tái hiện lại quá trình hoạt động của Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, góp phần tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn những công lao và cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Cục Xuất bản, in và Phát hành chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Triển lãm sách trực tuyến Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước sàn Book365.vn từ ngày 4-6 đến ngày 15-6-2021, Hội sách trực tuyến từ ngày 4-6 đến ngày 30-6-2021.

Triển lãm là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2021). Thông qua nội dung sách trưng bày, giới thiệu một cách tổng quan về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; giới thiệu thành quả cách mạng của đất nước trong quá trình đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế…Ngoài nội dung trưng bày, triển lãm còn diễn ra các sự kiện giao lưu, tọa đàm, hội sách trực tuyến.

Cục Xuất bản, in và Phát hành vừa có văn bản đề nghị các tỉnh, thành phối hợp tuyên truyền về triển lãm sách trực tuyến kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước tại địa phương. Đưa sự kiện triển lãm vào chương trình hoạt động của địa phương nhân dịp Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, trong đó, quan tâm đến việc truyền thông, kết nối đến các tổ chức, đoàn thể chính trị, hệ thống trường học tại địa bàn./.

Phản hồi

Các tin khác