Tổ chức bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
 đã thành công tốt đẹp (Ảnh minh họa: Văn Minh)

Việc tổ chức các lớp bồi dưỡng nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đảm bảo 100% đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp sau bầu cử được bồi dưỡng; trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã.

Theo Kế hoạch, dự kiến tổ chức 02 lớp bồi dưỡng cho khoảng 3.800 - 4.000 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo hình thức trực tuyến (từ đầu cầu Bộ Nội vụ đến 63 điểm cầu các địa phương).

Bộ Nội vụ sẽ tổ chức 04 lớp tập huấn trực tiếp cho khoảng 1.000 giảng viên, báo cáo viên bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã.

Về thời gian tổ chức, Bộ Nội vụ cho biết, dự kiến tổ chức 02 lớp bồi dưỡng cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8/2021.

Dự kiến tổ chức 04 lớp tập huấn trực tiếp cho giảng viên, báo cáo viên bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã: từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021./.

Phản hồi

Các tin khác