Đắk Lắk: Tổ chức bầu cử lại đại biểu HĐND xã tại ba đơn vị bầu cử

Cử tri thôn 11, xã Cư San đi bầu cử lại. ( Ảnh: Hoài Thu)

Nguyên nhân bầu cử lại vì ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (23/5/2021), tại ba đơn vị bầu cử số 9, 10,11 của xã Cư San có số lượng cử tri đi bỏ phiếu chưa đạt tỉ lệ 50% tổng số cử tri ghi trong danh sách. Trước tình hình đó, Hội đồng Bầu cử Quốc gia ban hành Công văn số 729 ngày 29/5/2021 về việc tổ chức bầu cử lại ở đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã số 9, 10, 11 xã Cư San, huyện M’Đrắk.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Cư San Vũ Văn Kim, sau khi nhận được văn bản chỉ đạo về việc bầu cử lại, Ủy ban bầu cử xã Cư San đã xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện bầu cử lại, ban hành nghị quyết ấn định ngày bầu cử lại, kiện toàn các thành viên Tổ bầu cử số 9, 10, 11 đảm bảo đủ số lượng. Ủy ban bầu cử xã Cư San tiếp tục niêm yết danh sách cử tri, danh sách chính thức và tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu HĐND xã tại các đơn vị bầu cử và khu vực bỏ phiếu lại; trang trí khu vực bỏ phiếu lại, viết và phát thẻ cử tri; chuẩn bị tài liệu và cơ sở vật chất để thực hiện tốt việc bầu cử lại. Ủy ban bầu cử xã cũng đã phun khử khuẩn các điểm bỏ phiếu trước ngày bầu cử lại.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng của tỉnh, huyện phối hợp với Ủy ban bầu cử xã đã tích cực tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử và quyền lợi, nghĩa vụ của công dân trong việc tham gia bỏ phiếu đến từng hộ dân, thay vì họp người dân tuyên truyền như trước đây.

Tính đến 19h ngày 6/6, số cử tri đi bầu cử tại đơn vị bầu cử số 9 đạt 88,03% (522/593 cử tri); số cử tri đi bầu cử tại đơn vị bầu cử số 10 đạt 73,67% (361/490 cử tri); số cử tri đi bầu cử tại đơn vị bầu cử số 11 đạt 22,11% (149/674 cử tri).

Phản hồi

Các tin khác