Báo chí góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử
Tiểu ban Tuyên truyền - Vận động Bầu cử tỉnh tổ chức phiên họp cuối để đánh giá về công tác tuyên truyền cuộc bầu cử.

Tiểu ban Tuyên truyền - Vận động Bầu cử tỉnh tổ chức phiên họp cuối để đánh giá về công tác tuyên truyền cuộc bầu cử.

Theo bà Trương Thị Bích Hạnh, công tác thông tin báo chí góp phần rất quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh. Qua công tác tuyên truyền làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc. Cử tri nô nức đi bầu nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân vào Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Nhìn lại cả một quá trình chuẩn bị cho công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử, thấy rõ điểm nhấn quan trọng nhất trong việc tuyên truyền về cuộc bầu cử đó là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan báo chí, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và hệ thống truyền hình - phát thanh trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp trong tình hình dịch bệnh COVID-19, góp phần để người dân đi bầu cử đông đủ, an toàn, đúng luật. Nội dung tuyên truyền chính xác, kịp thời theo kế hoạch đề ra của Tiểu ban Tuyên truyền - Vận động Bầu cử tỉnh. Từ đó nêu cao tinh thần làm chủ, trách nhiệm công dân, tự giác tham gia bầu cử; tạo không khí tin tưởng, phấn khởi trong nhân dân, làm cho Ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Đáng chú ý là báo chí đã thông tin tích cực làm cho người dân hiểu rõ, đầy đủ trách nhiệm của mình, chủ động tham gia bầu cử, không để thế lực xấu lợi dụng. Báo chí đã cảnh giác trước những thông tin xuyên tạc, bịa đặt, vu khống; không chạy theo mạng xã hội đưa những thông tin vu vơ, không chính xác, góp phần quan trọng vào sự thành công chung của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh./.

 

Phản hồi

Các tin khác