Cuộc bầu cử của tỉnh Đắk Lắk thành công, đảm bảo dân chủ, bình đẳng

Quang cảnh Phiên họp. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk, cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh đã thành công, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ, rộng rãi và là ngày hội lớn của 49 dân tộc anh em trong tỉnh. Việc thành lập tổ chức phụ trách bầu cử, tổ chức các bước hiệp thương đảm bảo thời gian quy định; các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện quy trình giới thiệu người ra ứng cử bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Tỷ lệ ứng cử viên là nữ, người dân tộc thiểu số, trẻ tuổi, ngoài Đảng đảm bảo đúng quy định, chú trọng đến chất lượng, trình độ, năng lực của đại biểu.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk Y Biêr Niê cho biết, có nhiều yếu tố làm nên thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tỉnh đã nắm chắc quy định của pháp luật và chỉ đạo của Trung ương về cuộc bầu cử, nhanh chóng thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử và các tổ chức phụ trách bầu cử; hướng dẫn, chỉ đạo cơ sở triển khai chuẩn bị cuộc bầu cử theo đúng quy định. Các Hội nghị hiệp thương làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự. Mặt khác, việc chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 là chưa có tiền lệ, tỉnh đã khoanh vùng, điều tra dịch tễ, truy vết quyết liệt và xây dựng các phương án, kịch bản tổ chức cuộc bầu cử thích ứng với diễn biến dịch, góp phần thành công cho cuộc bầu cử. Ngoài ra, quyết định thành công của cuộc bầu cử là truyền thống của nhân dân các dân tộc Đắk Lắk tham gia hưởng ứng tốt các phong trào, nhất là tham gia bầu cử, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu từ xưa đến nay đều rất cao.

Đồng chí Y Biêr Niê nhấn mạnh, thời gian tới, Ủy ban bầu cử tỉnh tiếp tục hoàn thiện báo cáo để tiến hành tổng kết cuộc bầu cử, cấp giấy chứng nhận đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 cho các đại biểu trúng cử; thực hiện một số nhiệm vụ còn lại cho đến khi bàn giao biên bản tổng kết, các hồ sơ tài liệu về bầu cử cho Hội đồng Bầu cử quốc gia theo quy định.

Được biết, trong đợt bầu cử vừa qua, toàn tỉnh có 1.374.559 cử tri; tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ 99,76%; có 6 đơn vị cấp huyện đạt 100% tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu. Tỉnh Đắk Lắk đã bầu 9 đại biểu Quốc hội khóa XV, 75 đại biểu HĐND tỉnh, 513 đại biểu HĐND huyện, 4.635 đại biểu HĐND xã./.

Phản hồi

Các tin khác