Các đại biểu làm việc tại đoàn thảo luận các văn kiện Đại hội

Dưới đây là hình ảnh các đại biểu làm việc tại đoàn thảo luận các văn kiện Đại hội.

Đoàn đại biểu Quân đội do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì.

Đoàn đại biểu Quân đội do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì.


Đại biểu Quân đội tham gia thảo luận các văn kiện Đại hội

Đại biểu Quân đội tham gia thảo luận các văn kiện Đại hội.

Đoàn đại biểu TP Hà Nội do đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội chủ trì.


Đại biểu TP Hà Nội tham gia thảo luận các văn kiện Đại hội

Đại biểu TP Hà Nội tham gia thảo luận các văn kiện Đại hội

Đoàn đại biểu TP Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ chủ trì.

Đoàn đại biểu TP Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ chủ trì.

 
Đại biểu TP Hồ Chí Minh tham gia thảo luận các văn kiện Đại hội

Đại biểu TP Hồ Chí Minh tham gia thảo luận các văn kiện Đại hội

Đoàn đại biểu Khối các cơ quan Trung ương do đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối chủ trì.

Đoàn đại biểu Khối các cơ quan Trung ương do đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối chủ trì.

Đại biểu Khối các cơ quan Trung ương tham gia thảo luận các văn kiện Đại hội

Đại biểu Khối các cơ quan Trung ương tham gia thảo luận các văn kiện Đại hội.
Phản hồi

Các tin khác