Bảo đảm các điều kiện cần thiết để hội chữ thập đỏ các cấp tổ chức đại hội
Ảnh minh họa: Thanh Tùng/TTXVN

Ảnh minh họa: Thanh Tùng/TTXVN

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Chỉ thị số 47-CT/TW về lãnh đạo đại hội hội chữ thập đỏ các cấp và Ðại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Chỉ thị nêu rõ: Ðại hội hội chữ  thập đỏ các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 là sự kiện chính trị quan trọng đối với cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên chữ thập đỏ và những người làm công tác nhân đạo. Ðể đại hội đạt kết quả tốt, Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể nhân dân các cấp tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Lãnh đạo hội chữ thập đỏ các cấp chuẩn bị thật tốt nội dung đại hội. Xây dựng báo cáo đánh giá đúng kết quả công tác trong nhiệm kỳ qua, nêu bật những thành tựu đạt được, hạn chế, khó khăn, yếu kém và nguyên nhân, rút ra kinh nghiệm, dự báo sát bối cảnh tình hình 5 năm tới. Ðồng thời, trên cơ sở các định hướng, chủ trương của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về công tác của hội chữ thập đỏ và căn cứ nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực, có tính khả thi cao; gắn kết chặt chẽ các phong trào, cuộc vận động của hội với các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước. Chú trọng kiện toàn tổ chức hội bảo đảm tinh gọn, hiệu quả theo đúng quy định của Ðảng, Nhà nước. Quan tâm phát triển tổ chức hội vững mạnh, thu hút sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài và các tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực nhân đạo theo Ðiều lệ Hội, các quy định quốc tế đối với tổ chức nhân đạo quốc gia phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện của đất nước ta.

Bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy trong việc xây dựng phương án nhân sự lãnh đạo hội các cấp nhiệm kỳ mới, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy định, quy trình của Ðảng và Ðiều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; có chất lượng và số lượng, cơ cấu hợp lý; lựa chọn giới thiệu những người có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, kinh nghiệm, sức khỏe, tâm huyết tham gia cơ quan lãnh đạo và đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo chủ chốt của hội. Những nơi nhân sự chưa bảo đảm, cần quan tâm chỉ đạo để bổ sung, củng cố sớm trước đại hội.

Lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, qua đó nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và của toàn xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác nhân đạo, hoạt động chữ thập đỏ; vai trò nòng cốt, cầu nối trong các hoạt động nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Phát động, tổ chức phong trào thi đua sôi nổi trong các cấp hội để thiết thực chào mừng đại hội.

Chỉ đạo các cấp chính quyền, các ban, ngành chức năng bảo đảm các điều kiện cần thiết để hội chữ thập đỏ các cấp tổ chức đại hội trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và đúng tiến độ. Theo đó, thời gian tổ chức đại hội cấp cơ sở, cấp huyện, cấp tỉnh từ đầu quý IV/2021 đến hết quý II/2022; Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức vào quý III/2022./.

Phản hồi

Các tin khác