Một số ý kiến tâm huyết của đại biểu sau phiên Khai mạc Đại hội

1686 lượt xem

.

Phản hồi