Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông khóa XII đã bầu Ban thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí. Đồng chí Ngô Thanh Danh được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông khóa XII cũng đã bầu các đồng chí: Lưu Văn Trung, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy (nhiệm kỳ 2015 - 2020) giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng chí Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông nhiệm kỳ 2015 - 2020 tái đắc cử chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông khóa XII đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Võ Đình Tín giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông.

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông nhiệm kỳ 2020-2025

* Quá trình công tác của đồng chí Ngô Thanh Danh - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông:

- Năm 1984 - 1997: Bí thư Đoàn trường, Phó Bí thư Chi bộ, giáo viên Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk

- Năm 1998 - 2003: Phó phòng, Trưởng Phòng tổng hợp, Bí thư Chi bộ, Đảng uỷ viên Văn phòng Tỉnh uỷ Đắk Lắk  

- Năm 2004 - 2006: Phó Văn phòng, Tỉnh uỷ viên, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ Đắk Nông

- Năm 2007 - 2010: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ Tuy Đức  

- Năm 2011 - 9/2015: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hoá HĐND tỉnh Đắk Nông 

- Tháng 10/2015 - 10/2020: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông, Ủy viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội. 

- Tháng 10/2020: Đại hội đại biểu tỉnh Đắk Nông lần thứ XII bầu giữ chức danh Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phản hồi