Lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo khen thưởng

(ĐHXIII) – Đó là yêu cầu của đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại Đại hội thi đua yêu nước Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương lần thứ 4 được tổ chức sáng 29/7, tại Hà Nội.    

Các đại biểu dự Đại hội.   

Dự Đại hội có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; các đồng chí Thành viên UBKT Trung ương và nguyên Thành viên UBKT Trung ương.   

Báo cáo tại Đại hội cho biết, thời gian qua, Cơ quan UBKT Trung ương đã tổ chức nhiều phong trào thi đua trong cán bộ, công chức và người lao động, như: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thi đua thực hiện văn hóa công sở; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống ngành Kiểm tra Đảng; thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ Cơ quan UBKT Trung ương, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...   

 

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 

Các phong trào thi đua yêu nước ở Cơ quan trong những năm qua đã diễn ra sôi nổi, liên tục, có sức lan tỏa lớn, là động lực quan trọng để cổ vũ, động viên, khích lệ toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong Cơ quan phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nhiệt tình hăng say công tác, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức; nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao và đạt được những thành tích rất phấn khởi, tự hào.      

 

Trong 5 năm qua, Cơ quan đã tích cực tham mưu giúp Ủy ban tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, với một khối lượng công việc rất lớn, tăng nhiều so với các nhiệm kỳ trước đây, chất lượng, hiệu quả không ngừng được nâng lên. Trong đó, nổi bật là chủ động, quyết liệt, nỗ lực cố gắng cao trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm: Kiểm tra dấu hiệu vi phạm 48 tổ chức đảng (bằng 282% so với nhiệm kỳ trước) và 56 đảng viên (bằng 144% so với nhiệm kỳ trước). 

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương tặng Cờ thi đua cho các đơn vị. 

Trong kiểm tra, giám sát đã xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những địa bàn, lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm, trong đó có những vụ việc mới, khó khăn, phức tạp, kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương, gây bức xúc trong xã hội đã được kiểm tra, kết luận rõ vi phạm và xử lý kỷ luật nghiêm minh nhiều tổ chức đảng, đảng viên, trong đó có cả những đồng chí giữ cương vị cao của Đảng, Nhà nước, cán bộ đã nghỉ hưu, sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang, với tinh thần làm nghiêm từ trên xuống dưới, không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ. Ủy ban đã thi hành kỷ luật 120 đảng viên (bằng 325% nhiệm kỳ trước); đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy liên quan thi hành kỷ luật 14 tổ chức đảng và 48 đảng viên (bằng 252%).   

Qua kiểm tra giám sát, đã yêu cầu thu hồi về ngân sách hàng chục ngàn tỷ đồng và kiến nghị các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện kịp thời nhiều quy định, quy chế của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Những kết quả trên đã đóng góp tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội; đấu tranh PCTN, tiêu cực, lãng phí; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tạo được hiệu ứng lan tỏa, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. 

Từ các phong trào thi đua, Cơ quan đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng về bản lĩnh, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn, gian khổ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trân trọng và ghi nhận những thành tích đã đạt được, trong 5 năm qua, nhiều tập thể, cá nhân trong Cơ quan đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động, Cờ thi đua, Bằng khen của Chính phủ và nhiều danh hiệu của Ủy ban và Cơ quan trao tặng.   

Các đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương tặng Bằng khen của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho các cá nhân. 

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt UBKT Trung ương và lãnh đạo Cơ quan, đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận, biểu dương những thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của Cơ quan trong 5 năm qua; chúc mừng các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến được tôn vinh trong Đại hội hôm nay. Đồng chí khẳng định: “Đây là những bông hoa đẹp, góp vào vườn hoa muôn màu, muôn sắc trong phong trào thi đua của cả nước kính dâng lên Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm tra: “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tuy””.      

Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng cho  rằng, bước sang giai đoạn phát triển mới của đất nước, Đảng ta khẳng định phải tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần và quyết tâm chính trị cao hơn để đấu tranh, ngăn chặn những yếu kém, tiêu cực trong Đảng, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, “lợi ích nhóm”.  

“Trong bối cảnh đó, vai trò, trách nhiệm của Ủy ban và Cơ quan Ủy ban Kiểm tra là hết sức nặng nề, đòi hỏi chúng ta tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn với những gì đã đạt được mà cần phải tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước với tinh thần quyết liệt, quyết tâm cao hơn nữa để phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng và Nhân dân” – đồng chí Trần Cẩm Tú nêu rõ.  

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị, trong thời gian tới, tiếp tục quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua, khen thưởng là động lực phát triển, là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới. Thi đua yêu nước phải được tiến hành liên tục, thường xuyên”.  

Mỗi đơn vị và từng cá nhân trong cơ quan tích cực, tự giác tham gia phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo các vụ, đơn vị cần tiếp tục phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu, chăm lo xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong trong cơ quan, đơn vị và phải là hạt nhân đi đầu trong các phong trào thi đua.   

Các phong trào thi đua phải cụ thể, thiết thực và gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, trong đó tập trung vào việc tham mưu giúp Ủy ban triển khai thực hiện toàn diện, có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao. Chủ động đề xuất kiểm tra dấu hiệu vi phạm, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh vi phạm, vào những vấn đề mà Đảng đang cần, cán bộ đảng viên và nhân dân đang quan tâm. Khi đã xác định rõ dấu hiệu vi phạm thì phải kịp thời kiểm tra, kết luận chính xác, khách quan và xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.   

“Trước mắt, từ nay đến đầu năm 2021, cần hướng phong trào thi đua vào việc tham gia phục vụ tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp, tiếp đến là bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, nhất là tập trung kiểm tra giám sát, giải quyết đơn thư tố cáo liên quan đến nhân sự đại hội và thẩm tra tư cách đại biểu” – đồng chí Trần Cẩm Tú nêu rõ.    

Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng yêu cầu cần đổi mới toàn diện, sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua, cả về nội dung, hình thức và phương thức tổ chức, tạo động lực, sức hấp dẫn để cán bộ, công chức, người lao động hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với phong trào thi đua thường xuyên, cần phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua. Tiếp tục đổi mới việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến. Việc đánh giá kết quả các phong trào thi đua và lựa chọn điển hình tiên tiến cần được tiến hành kịp thời, thực chất, đúng người, đúng việc, tránh hình thức, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo khen thưởng. Đồng thời, cải tiến thủ tục, quy trình bình xét khen thưởng; tăng cường khen đột xuất, tránh tình trạng khen thưởng từ trên xuống, chỉ tập trung vào người có chức vụ. Mỗi tập thế, cá nhân được biểu dương, tôn vinh, khen thưởng phải thực sự là những tấm gương tiêu biểu để mọi người học tập, noi theo, nhằm cổ vũ, động viên phong trào, tạo hiệu quả thiết thực.   

Tại Đại hội, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 38 tập thể, 16 cá nhân nhận Cờ thi đua và Bằng khen của Ủy ban Kiểm tra Trung ương./.  

 

Phản hồi