Tạo tiền đề đưa Tam Nông đột phá...

(ĐHXIII) – Với sự đồng sức, đồng lòng và quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tam Nông (Phú Thọ) đã thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2015-2020, tạo tiền đề vững chắc để huyện phát triển mạnh mẽ và đột phá trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Hoàn thành 100% chỉ tiêu nghị quyết đề ra

22/22 chỉ tiêu kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng đạt và vượt Nghị quyết Đại hội đề ra thực sự là “con số biết nói” thể hiện dấu ấn sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện Tam Nông trong nhiệm kỳ qua. 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 10,38%. Giá trị tăng thêm của các ngành sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) là 1.900 tỷ đồng, tăng 1,6 lần so với năm 2015. Cụ thể, nông - lâm nghiệp, thủy sản phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa. Đã tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đầu tư thâm canh, cơ giới hóa để tăng năng suất, giá trị, hiệu quả kinh tế; giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân trên 1ha đất canh tác và nuôi trồng thủy sản đạt 108,6 triệu đồng, vượt 9,7% so với mục tiêu Nghị quyết.      

Các chương trình, dự án kinh tế nông nghiệp bước đầu triển khai có hiệu quả, hình thành được một số vùng sản xuất theo hướng hàng hóa, với nhiều mô hình nông nghiệp cho thu nhập cao. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được quan tâm. Trung bình đạt 16,89 tiêu chí/xã, tăng 4,29 tiêu chí/xã so với năm 2015; có 9 xã (khi chưa sáp nhập) đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 50% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội và 2 khu đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới, trong đó 1 khu đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.   

 

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Do đó, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy, khai thác và sử dụng có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của huyện để thu hút các dự án đầu tư trên các lĩnh vực nhằm tạo năng lực sản xuất mới. 

Trong 5 năm, thu hút thêm được 18 dự án sản xuất công nghiệp vào khu công nghiệp Trung Hà, cụm công nghiệp Cổ Tiết và một số xã trên địa bàn huyện; góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, đóng góp đáng kể cho ngân sách Nhà nước.   

Các ngành thương mại, dịch vụ có bước phát triển khá, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 7,08%, vượt 2,08% mục tiêu Đại hội. Chất lượng giáo dục và đào tạo được duy trì và nâng cao. Hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao được tổ chức với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được đảm bảo. Vấn đề giải quyết việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội được triển khai tích cực, đời sống nhân dân được cải thiện, thu nhập và chất lượng cuộc sống của nhân dân từng bước được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 6,2% xuống còn 3,66%, vượt 0,84% so với mục tiêu Đại hội. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, giữ vững trật tự an toàn xã hội.  

Chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng

  Cũng trong nhiệm kỳ qua, công tác tổ chức xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện có nhiều chuyển biến tích cực nhờ việc kịp thời nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội để chỉ đạo giải quyết vấn đề nổi cộm, bức xúc ngay từ cơ sở.     

Triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, toàn huyện giảm 04 đơn vị sự nghiệp công lập; tiến hành sáp nhập 12 xã thành 04 xã; sắp xếp, sáp nhập 44 khu dân cư thành 20 khu dân cư. Hiện nay, số đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện từ 20 giảm xuống còn 12 xã, thị trấn; từ 172 khu giảm xuống còn 148 khu. Tinh giản được 11,3% biên chế so với năm 2015. Đã thành lập mới 04 chi bộ cơ sở ở doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Công tác đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên ngày càng chặt chẽ, nghiêm túc. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng có nhiều đổi mới và nâng cao chất lượng.      

Thực hiện tốt quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; triển khai có hiệu quả mô hình “Dân vận khéo”; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về các hoạt động tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật. Hội đồng nhân dân các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, trọng tâm là nâng cao chất lượng các kỳ họp, tăng cường trao đổi để thảo luận, chất vấn, nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết kỳ họp. Ủy ban nhân dân các cấp đã tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Triển khai, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông có sự chuyển biến rõ nét. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong huyện đã tích cực, bám sát đường lối, chủ trương của Đảng để tuyên truyền, vận động, tập hợp, thu hút các tầng lớp nhân dân, khơi dậy các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nhân đạo từ thiện...   

Với sự đoàn kết, đồng thuận, sự cố gắng, nỗ lực cao của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện, nhiệm kỳ qua, huyện Tam Nông đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. 22/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung tháo gỡ, giải quyết nhiều vấn đề tồn đọng, nổi cộm, làm cho niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn huyện ngày càng được củng cố và nâng cao. Kết quả đó đã được cấp trên ghi nhận, đánh giá cao và nhiều lần biểu dương, khen thưởng. Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trong huyện nhiều năm liền được tỉnh công nhận là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua. Đảng bộ huyện được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019 và được Ban Tuyên giáo Trung ương vinh danh nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2019, huyện Tam Nông vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng “Huân chương Lao động hạng Nhất”.

 

Toàn huyện giảm 04 đơn vị sự nghiệp công lập; tiến hành sáp nhập 12 xã thành 04 xã; sắp xếp, sáp nhập 44 khu dân cư thành 20 khu dân cư. Hiện nay, số đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện từ 20 giảm xuống còn 12 xã, thị trấn; từ 172 khu giảm xuống còn 148 khu. Tinh giản được 11,3% biên chế so với năm 2015.  

Nhiều tuyến đường mới khang trang, sạch đẹp được đưa vào sử dụng trong nhiệm kỳ qua.

Thành công đến từ ý chí tập thể

    Chia sẻ kinh nghiệm để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ vừa qua với chúng tôi, đồng chí Vương Đức Thủy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tam Nông cho biết, tổng kết sau một nhiệm kỳ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ huyện rút ra một số bài học kinh nghiệm. 

Trước hết, phải chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng; thường xuyên chỉnh đốn, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ bản lĩnh chính trị, tâm huyết, trách nhiệm, có trình độ năng lực thực tiễn và uy tín trong Đảng, trong xã hội; đề cao trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp.   

 Cùng với đó, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong mỗi cơ quan, đơn vị, toàn Đảng bộ và cả hệ thống chính trị; mở rộng, phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, chỉ đạo điều hành của bộ máy chính quyền các cấp; thực hiện đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan Đảng, Hội đồng nhân dân; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.   

 

Năm 2019, huyện Tam Nông vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng “Huân chương Lao động hạng Nhất”.  

 

 “Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải xác định rõ mục tiêu và có quyết tâm chính trị cao, kiên quyết, nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo; bám sát tình hình để tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề thực tiễn phát sinh; đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển” – đồng chí Vương Đức Thủy chia sẻ.     

Bên cạnh đó, phải khơi dậy tiềm năng, phát huy lợi thế, huy động nội lực, thực hiện tốt  xã hội hóa, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế. Vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng và Nhà nước; lựa chọn đúng các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề mới phát sinh, để tăng cường chỉ đạo, cụ thể hoá thành các chương trình, kế hoạch sát với tình hình thực tiễn, với những biện pháp thiết thực, mạnh mẽ, đồng bộ.   

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện cũng luôn quan tâm mối tương quan giữa tăng trưởng kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, nhất là đối với người nghèo; gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hoá - xã hội, bảo vệ môi trường; củng cố quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.   

Tuy nhiên, theo đồng chí Vương Đức Thủy, vấn đề con người cụ thể để vận hành các chủ trương, chính sách vẫn giữ vai trò quan trọng và mang tính quyết định. Do đó, Đảng bộ luôn quán triệt sâu sắc quan điểm công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”. Thực hiện tốt công tác cán bộ, từ khâu đánh giá, nhận xét, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển. “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt đủ phẩm chất, năng lực và uy tín sẽ mang tính chất quyết định đến việc thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện” – đồng chí Vương Đức Thủy nêu rõ.   

Đồng chí Vương Đức Thủy khẳng định, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua tạo tiền đề để huyện Tam Nông phát triển mạnh mẽ hơn trong nhiệm kỳ mới 2020-2025. Với những thành tựu, kinh nghiệm sau 20 năm tái lập huyện đã tạo cho huyện Tam Nông vị thế và tiềm lực mới để tiếp tục đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế; sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, đồng thuận trong nhân dân, ổn định về chính trị để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; ý thức trách nhiệm, tính chủ động sáng tạo của cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, chính quyền các cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả./.

 

Phản hồi