Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp bầu Bí thư

(ĐHXIII) – Tại Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ; bầu Đại tá Lê Khắc Thuyết, Giám đốc Công an tỉnh giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong các ngày từ 14-15/7, Đảng bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự đại hội có các đồng chí: Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Lê Đình Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Tiến Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, cơ quan trong tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải; Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình Nguyễn Tiến Nam.

 

Với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng lực lượng Công an Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện, giữ vững an ninh trật tự, đáp ứng nhiệm vụ chính trị của tỉnh Hà Tĩnh”, Báo cáo chính trị tại Đại hội đã nêu lên những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời phân tích những hạn chế, nguyên nhân của hạn chế và đề ra phương hướng trong nhiệm kỳ tới. 

Báo cáo nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh và sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên, Đảng bộ Công an tỉnh đã vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của tỉnh nhà. Niềm tin của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân đối với lực lượng Công an Hà Tĩnh ngày càng được nâng lên. Công an tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành 124 văn bản chỉ đạo và tổ chức sơ, tổng kết 45 chuyên đề về công tác đảm bảo ANTT; bảo vệ an toàn tuyệt đối 142 sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội và hoạt động của 282 đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên địa bàn...

Tăng cường hợp tác quốc tế trong trao đổi và giải quyết tình hình ANTT, bảo vệ an ninh biên giới. Chủ động triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19. Công tác phòng chống tội phạm, quản lý Nhà nước về ANTT được tăng cường, kiềm chế gia tăng tội phạm, tệ nạn xã hội, tạo sự chuyển biến rõ nét về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Theo đó, Đảng ủy đã chỉ đạo triển khai 21 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm theo lĩnh vực, chuyên đề lớn; tập trung trấn áp các băng, ổ nhóm tội phạm hình sự; tội phạm hoạt động “tín dụng đen”, núp bóng doanh nghiệp; tội phạm lợi dụng công nghệ cao; tội phạm ma túy; tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường; tệ nạn ma túy, đánh bạc, mại dâm...

 

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“gắn kết chặt chẽ với phong trào”Xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Toàn lực lượng đã huy động hơn 9.200 lượt CBCS tham gia xây dựng NTM; đóng góp, hỗ trợ trên 10 tỷ đồng giúp các địa phương xây dựng NTM, đô thị văn minh. Công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị, tư tưởng được đẩy mạnh; kịp thời tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đảng viên, CBCS đáp ứng yêu cầu công tác. Trong nhiệm kỳ qua, có trên 95% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đơn vị đã tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định về công tác tổ chức cán bộ. Qua sắp xếp, đã giảm 5 đơn vị cấp phòng, 22 đội công tác và 60 lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Tăng cường toàn diện cho công an cấp huyện, điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn (đến ngày 14/6, đã điều động 643 công an chính quy đảm nhận chức danh công an xã tại 195/195 xã, thị trấn). Trong nhiệm kỳ, đã tiến hành kiểm tra, giám sát 26/26 đảng bộ, chi bộ cơ sở; cấp ủy, UBKT cơ sở tiến hành 52 cuộc kiểm tra, giám sát; thi hành kỷ luật 71 đảng viên.

 

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Công an Hà Tĩnh quán triệt phương châm “Chủ động - Nêu gương - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả”, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng lực lượng Công an Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện, gắn bó máu thịt với Nhân dân. 

Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân tham gia công tác đảm bảo ANTT. Chủ động giải quyết kịp thời, dứt điểm tình hình, vụ việc ngay từ cơ sở, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập, không để xảy ra bạo loạn, khủng bố, hình thành “điểm nóng” về ANTT trên địa bàn.

 

Đại hội cũng đề ra một số chỉ tiêu cụ thể như: Hàng năm, Đảng bộ Công an tỉnh đạt “Trong sạch vững mạnh”; 80% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có trên 75% đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng. Đại hội cũng xác định 3 mũi nhiệm vụ đột phá; 10 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. 

Trong đó, tập trung triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh quốc gia, chủ động tham mưu, giải quyết hiệu quả tình hình nổi lên, không để hình thành “điểm nóng” và tổ chức chính trị đối lập trên địa bàn;   Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm của đảng viên, CBCS...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những cố gắng, nỗ lực, chiến công và thành tích đã đạt được của Đảng bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh trong nhiệm kỳ qua. 

Đồng chí Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu Đảng bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh về đảm bảo ANTT.  

Đồng chí Lê Quý Vương yêu cầu trước mắt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo vệ an  toàn tuyệt đối Đại hội đảng các cấp và các sự kiện chính trị quan trọng. Xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng vững mạnh, nâng cao năng lực, sức chiến đấu  ở từng chi bộ và mỗi đảng viên, gắn bó mật thiết với nhân dân; thường xuyên đổi mới, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong đảng; Tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt chính sách cán bộ, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy công an theo hướng tinh gọn, chuyên sâu, hiệu lực, hiệu quả; tập trung cho lực lượng trực tiếp chiến đấu và công an cấp cơ sở, nhất là lực lượng công an xã.

 

Đảng ủy Công an Hà Tĩnh phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh; chủ động nắm, phân tich, dự báo tình hình để làm tốt công tác tham cho Lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh  chỉ đạo thực hiện thắng lợi  nhiệm vụ đảm bảo ANTT. Xác định rõ mục tiêu, giải pháp trọng tâm, cụ thể trên từng lĩnh vực công tác công an; phối hợp với các ngành chức năng xử lý kịp thời các tình huống liên quan đến ANTT, không để bị động bất ngờ xẩy ra" - Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu. 

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn mong rằng Công an Hà Tĩnh tiếp tục chăm lo công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện; xây dựng lực lượng công an vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; thực hiện quyết liệt các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, quản lý Nhà nước về ANTT; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương làm tốt hơn nữa công tác vận động quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tiếp tục giành được nhiều thành tích hơn nữa trong nhiệm kỳ tới; góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ, Nhân dân tỉnh nhà và 6 điều Bác Hồ dạy đối với lực lượng Công an Nhân dân. 

 

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn khẳng định: Đảng bộ Công an tỉnh đã đạt được kết quả khá toàn diện và có một số kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua; đảm bảo ổn định, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân.  Đồng chí cũng gợi mở một số vấn đề liên quan; đồng thời đề nghị đại hội thảo luận làm rõ, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra giải pháp đồng bộ cho nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đại hội, trên tinh thần dân chủ, khách quan, đại hội đã bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và thực hiện các bước bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội. Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ bầu đạt 100%. Đại hội cũng đã tiến hành bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 8 đồng chí đại diện cho hơn 1.200 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phát biểu bế mạc đại hội, Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Lê Khắc Thuyết nhấn mạnh: Thành công của đại hội là động lực tinh thần, cổ vũ mạnh mẽ toàn lực lượng đoàn kết một lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các chương trình, giải pháp công tác đã đề ra. 

 Đại tá Lê Khắc Thuyết đề nghị, mỗi cán bộ, chiến sỹ cần nêu cao tính gương mẫu, đoàn kết thống nhất, tận tâm, tận lực, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết tâm xây dựng lực lượng Công an Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện. Thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh. 

Sau đại hội, các tổ chức cơ sở đảng cần tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết đại hội; tuyên truyền sâu rộng trong các tổ chức đảng và trong cán bộ, đảng viên, chiến sỹ về kết quả đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, cụ thể, sát thực với từng đơn vị, địa phương. Cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong toàn lực lượng tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra. Trước mắt, ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

 

Phản hồi