Phát huy tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trách nhiệm - Phát triển”
Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khối. (Ảnh: Hồ Văn)

Ngày 15/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp (CCQ & DN) tỉnh Bình Dương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành ngày làm việc thứ 3 và bế mạc.

Tham dự có đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ban thường vụ Tỉnh ủy và 299 đại biểu đại diện cho 7.935 đảng viên của 137 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ khối CCQ&DN tỉnh. 

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên trong khối phát huy tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trách nhiệm - Phát triển”, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra là “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị một cách khoa học và toàn diện để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao”.

Về chỉ tiêu cụ thể, phấn đấu 100% đảng viên được nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; phấn đấu hàng năm có 100% các chi, Đảng bộ cơ sở được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 90% đảng viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; số chi, đảng bộ cơ sở và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo theo quy định; thành lập 20 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước; kết nạp 1.800 đảng viên mới, trong đó có ít nhất 300 đảng viên trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước; thành lập 25 tổ chức Đoàn - hội; phát triển đoàn viên, hội viên đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu theo đề án của tỉnh giao...

Phát biểu bế mạc, đồng chí Huỳnh Tân Định, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ & DN tỉnh khẳng định, thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ khối CCQ & DN lần thứ VII là dấu ấn mở đầu quan trọng cho chặng đường mới, đánh dấu bước phát triển về chất, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cổ vũ cán bộ, đảng viên trong toàn khối tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, nỗ lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đề ra, đồng thời góp phần đưa tỉnh Bình Dương phát triển nhanh và bền vững trở thành thành phố thông minh, đô thị văn minh, giàu đẹp.

Đồng chí Huỳnh Tân Định đề nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng, từng cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí đại biểu trên mỗi cương vị công tác của mình, bám sát phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu đã được nghị quyết đại hội thông qua; cụ thể hóa thành các nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động sát đúng với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống; tạo động lực và sự chuyển biến mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ mới; đồng thời đề ra các giải pháp đồng bộ, quyết liệt để tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra; thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ khối CCQ & DN tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 33 đồng chí, đồng chí Huỳnh Tân Định được tín nhiệm bầu tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy khối CCQ & DN tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, 2 Phó Bí thư là đồng chí Trần Cẩm Hồng và đồng chí Nguyễn Thị Xuân Mai. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 43 đồng chí đại biểu chính thức và 3 đồng chí đại biểu dự khuyết./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất