Trong 2 ngày 12-13/7, Đảng bộ Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thiếu tướng Bùi Anh Chung, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân chủng dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội có 180 đại biểu đại diện cho 3.277 đảng viên trong toàn Đảng bộ Sư đoàn 371.

Tổ chức thực hiện được nhiều nhiệm vụ và khoa mục bay phức tạp, khoa mục mới

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội đã nêu rõ: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Sư đoàn đã đoàn kết, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, lãnh đạo Sư đoàn tổ chức hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sư đoàn đã đề ra. Trong đó, Đảng bộ Sư đoàn đã lãnh đạo, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, đề án, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các chỉ thị, mệnh lệnh, quy định của Bộ Quốc phòng, Quân chủng về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay, diễn tập, ngắm khan, ném bom, huấn luyện chuyển loại làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới.

Đặc biệt, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức bay nhiệm vụ, diễn tập hằng năm chặt chẽ, an toàn; xây dựng, bổ sung hiệu chỉnh hệ thống vũ khí chiến đấu ở các cấp theo hướng dẫn; thực hiện tốt qui định “4 biết” trong quản lý vùng trời. Đáng chú ý, trong nhiệm kỳ, Sư đoàn đã tổ chức thực hiện được nhiều nhiệm vụ và khoa mục bay phức tạp, khoa mục mới. Bình quân 5 năm hoàn thành 85% chỉ tiêu giờ bay (giờ tổ chức); duy trì chặt chẽ công tác đảm bảo an toàn bay. Công tác huấn luyện mặt đất có nhiều chuyển biến tiến bộ nhất là huấn luyện lý thuyết cho phi công mới, tập huấn chỉ huy bay, điều lệnh... Kết quả hàng năm đều đạt và vượt từ 1% ÷ 2% so với chỉ tiêu đề ra.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sư đoàn đã lãnh đạo tốt việc tổ chức quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và của Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn; triển khai thực hiện có chất lượng Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; chủ động đầu tranh phòng chống âm mưu, thủ đoạn “Diễn biển hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có chất lượng hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng.

Đồng thời, lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy"; bảo đảm tốt các mặt hậu cần cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, bảo đảm an toàn bay, diễn tập, hội thi, hội thao và các nhiệm vụ đột xuất... Tỷ lệ quân số khoẻ hằng năm của phi công và các thành phần đều vượt chỉ tiêu từ 0,3% ÷ 2,7%.

Phát huy thành tích đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Sư đoàn 371 xác định thường xuyên làm tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân chủng lần thứ X. 

Chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; xây dựng Đảng bộ Sư đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tiếp tục xây dựng Sư đoàn “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” có chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt “3 khâu đột phá” (Nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đổi mới nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, trọng tâm là huấn luyện bay bảo đảm an toàn bay. Chấp hành nghiêm quyết định về tổ chức biên chế, xây dựng lực lượng; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý, giáo dục chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn trong Sư đoàn).

Tiếp tục nâng cao sức chiến đấu của Sư đoàn,
bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ

Phát biểu tại Đại hội, Thiếu tướng Bùi Anh Chung biểu dương những nỗ lực, cố gắng và những kết quả trong công tác lãnh đạo mà Đảng bộ Sư đoàn 371 đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Phó Tư lệnh Quân chủng yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Sư đoàn 371 tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ và Sư đoàn; xây dựng cho bộ đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, đề cao cảnh giác, có thái độ đúng đắn, kiên quyết bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ.

Thiếu tướng Bùi Anh Chung yêu cầu Đảng bộ Sư đoàn 371 tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của Sư đoàn thực chất, vững chắc, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay và chiến đấu, không để bị động, bất ngờ, lỡ thời cơ trong mọi tình huống. 

Đồng thời, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, trọng tâm là huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay; huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, nhất là vũ khí trang bị kỹ thuật mới, cải tiến. Bảo đảm tốt công tác kỹ thuật, hậu cần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng, chính trị nội bộ, bảo đảm đơn vị an toàn trong mọi hoạt động…

Tại Đại hội, với tinh thần “Đoàn kết, toàn diện, phát triển”, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Sư đoàn 371 nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Huy Tuấn, Chính uỷ Sư đoàn tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng uỷ; đồng chí Bùi Thiên Thau, Sư đoàn trưởng tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Đảng uỷ Sư đoàn nhiệm kỳ mới.

 

Phản hồi