Xây dựng EVNHANOI phát triển vững mạnh
hgf

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc tặng hoa chúc mừng đại hội. 

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND hành phố (TP) Hà Nội  cùng 211 đại biểu đại diện cho gần 3000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

 Báo cáo chính trị tại Đại hội cho thấy, 5 năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội ( EVNHANOI) đã đề ra những chủ trương, biện pháp phù hợp, kịp thời, củng cố toàn diện các mặt hoạt động của Tổng công ty nhằm cấp điện ổn định, phục vụ nhu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở Thủ đô.

Thực hiện công tác kinh doanh, số khách hàng năm 2019 đạt 2.574.257 khách hàng sử dụng điện, tăng 16,96% so với năm 2015. Doanh thu bán điện (chưa VAT) năm 2019 đạt 40.062 tỷ đồng, tăng 57,96% so với năm 2015 (25.362 tỷ đồng). Lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước. Tỷ lệ thu nộp tiền điện hằng năm đều đạt trên 99%. Năm 2019, tỷ lệ thanh toán tiền điện của khách hàng không dùng tiền mặt đạt 99,7%, trong đó, bằng hình thức trích nợ tự động đạt 12,59%, thanh toán điện tử đạt 32,64%.

 Tổng công ty đã thực hiện nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ, kịp thời đưa các công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn vào vận hành, phục vụ chống quá tải và nâng cao năng lực cấp điện; Xây dựng phương án vận hành tối ưu, linh hoạt hệ thống điện đảm bảo cung cấp điện trong các đợt Hè nắng nóng và mùa mưa bão.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ EVNHANOI xác định phương châm “Đoàn kết, Dân chủ, Kỷ cương, Sáng tạo, Phát triển” và 3 khâu đột phá. Cụ thể, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Tập trung vào các nội dung củng cố tổ chức Đảng cơ sở và công tác phòng chống tham nhũng; từng bước hiện đại hóa lưới điện, đẩy mạnh việc tự động hóa trong công tác vận hành và kinh doanh điện năng. Ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, thực hiện chuyển đổi số toàn bộ các lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty; đẩy mạnh đào tạo, phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên “Chuyên nghiệp - Văn minh - Hiệu quả”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới.

EVN Hà Nội đề ra một số chỉ tiêu chính phấn đấu thực hiện đến năm 2025: Đảm bảo cung cấp điện với mức tăng trưởng dự kiến bình quân 8%/năm (tương ứng sản lượng điện thương phẩm năm 2025 dự kiến đạt khoảng 30,7 tỷ kWh); tỷ lệ tổn thất điện năng đến năm 2025 phấn đấu ≤ 3,55%; phấn đấu đạt điểm đánh giá hài lòng khách hàng tăng dần đều theo các năm và không có Công ty Điện lực nào dưới 7,7 điểm; Điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện vào năm 2025; chỉ số tiếp cận điện năng phấn đấu ≤ 3 ngày; năng suất lao động tăng từ 7%-8%/năm. Không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng do lỗi chủ quan trong công tác quản lý vận hành; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp 80-100 đảng viên mới mỗi năm, phấn đấu cả nhiệm kỳ kết nạp 500 đảng viên mới…

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc biểu dương những đóng góp của Đảng bộ EVNHANOI trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, nhất trí với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, những giải pháp chủ yếu cùng với các chương trình và 3 khâu đột phá như báo cáo chính trị đã nêu.

hgf

 Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh EVNHANOI cần tập trung triển khai quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2030 mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của Tổng công ty trong việc đóng góp vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của toàn thành phố; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới đồng bộ các giải pháp; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, xây dựng văn hóa Tổng công ty chuyên nghiệp, văn minh, hiệu quả.

Đồng thời tiếp tục ưu tiên phát triển sản xuất kinh doanh, nắm bắt thời cơ, đẩy mạnh tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới cách thức quản lý để trở thành Tổng công ty mạnh, hiện đại, chuyên môn hóa cao; quan tâm đào tạo, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao, phù hợp với mô hình của Tổng công ty, nhằm đảm bảo thực hiện được việc nâng cao năng suất lao động tăng trên 8%/năm như mục tiêu đề ra.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc đặc biệt nhấn mạnh đến việc tiếp tục tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27-2-2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020”; nâng cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị các cấp của EVNHANOI thực sự trong sạch, vững mạnh…

Tại đại hội, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, 211 đại biểu đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 với 25 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII./.

Phản hồi

Các tin khác