Phấn đấu đưa Mỹ Đức trở thành trung tâm du lịch, thương mại của Thủ đô

cá

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Trách nhiệm - Phát triển”, sáng 9/7, Đại hội đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện Mỹ Đức (TP Hà Nội) nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên làm việc chính thức.

Tới dự Đại hội có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội; đại diện một số vụ thuộc các ban Đảng Trung ương; đại diện lãnh đạo TP Hà Nội và một số sở, ban, ngành, địa phương thuộc thành phố; các Bà mẹ Việt Nam Anh hung cùng 256 đại biểu chính thức, đại diện cho 8.650 đảng viên thuộc 48 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ huyện Mỹ Đức.

Hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu đề ra

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho thấy, trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Mỹ Đức đã thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIII đề ra. Cụ thể, kinh tế phát triển tích cực, tốc độ tăng trưởng đạt 10,3%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 26,2%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đề ra; công nghiệp, xây dựng đạt 33,4%; dịch vụ, thương mại, du lịch đạt 40,4%, vượt chỉ tiêu đề ra.

Giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện năm 2020 đạt 160 triệu đồng/ha, tăng 42 triệu đồng so với năm 2015, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đề ra. Bên cạnh đó, huyện cũng chú trọng phát triển các ngành nghề thủ công truyền thống, dịch vụ, thương mại... Nhờ vậy, thu nhập bình quân của người dân Mỹ Đức năm 2020 đạt 48 triệu đồng/ người/năm, tăng 2,36 lần so với năm 2015, vượt 10 triệu đồng so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đề ra... Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt tỷ lệ 45%; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,19%...

Cùng với phát triển kinh tế, huyện Mỹ Đức đã ban hành nhiều chương trình, nghị quyết về xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nhân dân. Trong 5 năm qua, huyện Mỹ Đức đã huy động gần 2.930 tỷ đồng đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới, cao hơn giai đoạn 2010-2015 gần 1.045 tỷ đồng. Tính đến năm 2020, toàn huyện đã có 17/21 xã “về đích” chương trình xây dựng nông thôn mới…

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm chỉ đạo. Nhiệm kỳ vừa qua, huyện luôn quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên. Cụ thể, huyện đã tổ chức 2.232 lớp cho 580.320 lượt đảng viên học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, khóa XII... Đặc biệt, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp được coi là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Trong nhiệm kỳ, Huyện ủy Mỹ Đức đã thành lập 40 đoàn kiểm tra, giám sát 152 lượt tổ chức đảng và 13 đảng viên; kiểm tra 12 tổ chức đảng, 32 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Trên cơ sở đó, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã xử lý kỷ luật 5 tổ chức đảng và 147 đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật, không hoàn thành nhiệm vụ...


Đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên chúc mừng Đại hội.

Đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên chúc mừng Đại hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng bộ huyện Mỹ Đức cũng đã nghiêm túc chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm cần được nghiêm túc khắc phục, đó là: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện còn chậm. Dịch vụ - du lịch, thương mại, sản xuất nông nghiệp phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch còn thấp, mới đạt 31,5%. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn những nguy cơ gây mất ổn định, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai. Công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm của cán bộ, đảng viên có lúc, có việc chưa kịp thời, thiếu nghiêm minh; có vụ việc bị lợi dụng, từng bước chuyển hóa thành chống đối, cực đoan, dẫn đến phát sinh thành “điểm nóng” nghiêm trọng như tại xã Đồng Tâm….

Với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực, đổi mới, sáng tạo vươn lên; xây dựng huyện Mỹ Đức đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu sớm trở thành một trong những trung tâm du lịch, dịch vụ, thương mại của Thủ đô”, Đại hội đã đề ra mục tiêu tổng quát là: Tiếp tục thực hiện hiệu quả cao các quy hoạch đã được thành phố phê duyệt, xây dựng quy hoạch ngành, quy hoạch lĩnh vực trên cơ sở đó tập trung phát huy, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh địa phương; đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh, bền vững, tăng dần tỷ trọng du lịch, dịch vụ; chọn mũi nhọn du lịch, dịch vụ làm trung tâm đột phá phát triển kinh tế; Chú trọng ứng dụng khoa học và công nghệ, thúc đẩy phát triển, chuyển đổi mạnh các mô hình kinh tế nông nghiệp, mở rộng sản phẩm nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp chất lượng có tính cạnh tranh cao, gắn sản phẩm nông nghiệp vào phục vụ ngành du lịch, phát triển và mở rộng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp...

Để thực hiện được mục tiêu trên, huyện Mỹ Đức xác định 3 nhóm chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 6 nhóm giải pháp trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, tập trung tiếp tục nâng cao năng lực sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở. Tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh thu hút đầu tư; đổi mới công tác quản lý phát triển du lịch - dịch vụ chất lượng cao; gắn với phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao giá trị sản xuất, tái cơ cấu lĩnh vực nông – lâm, thủy sản theo hướng ứng dụng mô hình nông nghiệp công nghệ cao gắn với phát triển chuỗi giá trị nông sản.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, không để phát sinh vụ việc phức tạp

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Mỹ Đức đã đạt được trong 5 năm qua; đồng thời đề nghị Đại hội tập trung thảo luận kỹ, phân tích thật sâu sắc nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của các hạn chế, yếu kém; từ đó xác định rõ trách nhiệm và rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc để có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Theo đồng chí Vương Đình Huệ, quy hoạch chung xây dựng huyện Mỹ Đức đến năm 2030 (đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt) huyện Mỹ Đức là vành đai xanh của Thủ đô, phải bảo đảm ổn định diện tích 7500 ha lúa; kết hợp phát triển thương mại, dịch vụ, trọng tâm là phát triển du lịch tâm linh Chùa Hương gắn với các khu du lịch sinh thái… Đây là những lợi thế và cơ sở quan trọng để Đảng bộ huyện xây dựng mục tiêu và định hướng phát triển huyện trong thời gian tới. “Điều quan trọng là, Đảng bộ huyện cần có những giải pháp đồng bộ, cụ thể trong thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng; tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm trên từng lĩnh vực, từng khu vực, tập trung khai thác mọi nguồn lực, phát huy tối đa nội lực cùng với tính cần cù, chịu khó và trách nhiệm của người dân trong lao động, sản xuất, kinh doanh để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện” – Bí thư Vương Đình Huệ nói.

Về phát triển kinh tế, Bí thư Vương Đình Huệ đề nghị Mỹ Đức xác định hai lĩnh vực trọng yếu của địa phương là: Nông nghiệp và du lịch, trong đó, nông nghiệp là nền tảng, du lịch là mũi nhọn. Huyện tập trung tái cơ cấu lĩnh vực nông, lâm, thủy sản theo hướng ứng dụng mô hình nông nghiệp công nghệ cao, gắn với phát triển chuỗi giá trị nông sản. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ; tập trung phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao, tạo dựng thương hiệu phục vụ trực tiếp những sản phẩm thế mạnh của huyện, như gia súc, gia cầm, thủy sản, lúa chất lượng cao… cho khu vực nội thành và tỉnh lân cận. Khuyến khích nhân dân phát triển mạnh chăn nuôi tập trung xa khu dân cư gắn với sơ chế, tiêu thụ sản phẩm, cũng như cung cấp dịch vụ chế biến sau thu hoạch. Tập trung hoàn thành xây dựng nông thôn mới ở 4 xã còn lại và nhất là tại xã Đồng Tâm; phấn đấu đến 2022, huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Về phát triển du lịch, với tiềm năng và lợi thế thiên nhiên ưu đãi, đồng chí Vương Đình Huệ cho rằng, Mỹ Đức cần chủ động đổi mới các hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư, lựa chọn những nhà đầu tư phù hợp, có kinh nghiệm, có năng lực tài chính. Đổi mới tư duy trong quản lý và phát triển du lịch - dịch vụ chất lượng cao, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, văn minh. Phát triển mô hình du lịch sinh thái gắn với phát triển nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao; trước mắt, tổ chức quản lý tốt và hiệu quả khu di tích Quốc gia đặc biệt Chùa Hương.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trao tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trao tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, Mỹ Đức đẩy mạnh phát triển văn hoá - xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; quan tâm bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện, bền vững của huyện. Chú trọng giảm nghèo bền vững, nâng cao phúc lợi xã hội; củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân…

Bí thư Vương Đình Huệ đặc biệt lưu ý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý của bộ máy chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của của cán bộ, công chức; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ để chính quyền thực sự là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, từng bước xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, phục vụ nhân dân, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

“Thực hiện tốt Nghị quyết số 15-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”; tập trung đối thoại, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, các kết luận sau thanh tra đối với các xã nằm trong Nghị quyết 15 của Thành ủy là An Phú, Tuy Lai, Đồng Tâm, đồng thời không để phát sinh vụ việc phức tạp”– Bí thư Vương Đình Huệ nêu rõ.

Mỹ Đức cũng cần tập trung thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng bộ xã trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức cho cán bộ, đảng viên  trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ nữ, cán bộ trẻ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng, từ Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện đến các cấp ủy cơ sở và đảng viên… Thực hiện đúng các nguyên tắc sinh hoạt Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, dân chủ gắn với kỷ cương, phê bình và tự phê bình, với phương châm: Dân chủ làm động lực, Kỷ cương là nền tảng, Đoàn kết là mục tiêu.

Các đại biểu trao đổi tại Đại hội.

Các đại biểu trao đổi tại Đại hội.

Người đứng đầu Đảng bộ Thành phố Hà Nội cũng đề nghị Mỹ Đức tiếp tục lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội; thường xuyên nắm bắt tâm tư và nguyện vọng của nhân dân để kịp thời đề xuất các biện pháp giải quyết. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân... Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng cùng với phòng, chống dịch bệnh để đảm bảo song trùng hoàn thành xuất sắc “nhiệm vụ kép” này…,

Bí thư Vương Đình Huệ cũng lưu ý cùng với việc thảo luận Báo cáo chính trị tại Đại hội, các đại biểu quan tâm thích đáng góp ý kiến vào chương trình hành động, đây là cơ sở quan trọng để Ban Chấp hành cụ thể hóa các chỉ tiêu, mục tiêu trong Báo cáo chính trị; nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện Mỹ Đức lần thứ 24 tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, Đại hội cần làm tốt nhiệm vụ quan trọng là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội và bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ 17….

Đại hội diễn ra trong 3 ngày (8-10/7). Sáng 8/7, Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mỹ Đức khóa XXIV. Chiều 9/7, Đại hội bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy khóa XXIV; bầu Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025./.

Phản hồi

Các tin khác