Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn 370 lần thứ XII


Thiếu tướng Vũ Văn Kha, Tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thiếu tướng Vũ Văn Kha, Tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích Đảng bộ Sư đoàn 370 đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015- 2020; đồng thời nhấn mạnh, những kết quả đạt được của Đảng bộ Sư Đoàn 370 trong những năm qua là rất quan trọng góp phần xứng đáng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân chủng lần thứ IX.

Theo Thiếu tướng Vũ Văn Kha, bên cạnh những kết quả đã được, dự thảo Báo cáo Chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ cũng đã thẳng thắn chỉ rõ những mặt hạn chế, yếu kém trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị đại biểu dự Đại hội tập trung thảo luận làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, đề xuất chủ trương giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ tới.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội 

 Đồng chí đề nghị, Đảng ủy Sư đoàn tập trung lãnh đạo quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; xây dựng Đảng bộ, Đảng ủy Sư đoàn trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung chủ, tạo sự đoàn kết thống nhất cao, lãnh đạo Sư đoàn hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.

Đảng ủy Sư đoàn tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng bộ đội. Xây dựng cho cán bộ, chiến sỹ bản lĩnh chính trị, lập trường, tư tưởng kiên định, vững vàng luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu cao; sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, Đảng ủy Sư đoàn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có chất lượng nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay, thực hiện nhiệm vụ bay biển xa, bay trinh sát tuần tiễu ra các đảo ngoài Trường Sa để khẳng định chủ quyền của Tổ quốc và bay cấp cứu ngư dân, quân nhân trên các đảo; tiếp tục đổi mới công tác huấn luyện chiến đấu, coi trọng huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay…; tăng cường công tác kỹ thuật và các quy định của ngành; tăng cường công tác kiểm tra theo phân cấp, kịp thời phát hiện và sửa chữa những hỏng hóc phát sinh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và các nhiệm vụ đột xuất khác; lãnh đạo thực hiện các tiêu chí “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020”, xây dựng cơ quan, đơn vị an toàn gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”.

Đại tá Đào Quốc Kháng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 370 phát biểu khai mạc Đại hội 

 Tiếp tục đẩy mạnh tăng gia, chăn nuôi; củng cố cảnh quan môi trường đơn vị, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó với nhân dân và chính quyền địa phương nơi đóng quân…

Thiếu tướng Vũ Văn Kha tin tưởng và mong muốn cán bộ, chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng của Sư đoàn 370 sẽ xứng đáng với truyền thống Sư đoàn Anh hùng, phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua; phấn đấu, khắc phục mọi khó vươn lên, hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sư đoàn, nhiệm kỳ 2020- 2025

Đại tá Đào Quốc Kháng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 370 cho biết: Đại hội có nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sư đoàn nhiệm kỳ 2015- 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận đóng góp vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo Chính trị của Đảng ủy Quân chủng trình Đại hội Đảng bộ lần thứ X; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sư đoàn nhiệm kỳ 2020- 2025 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng lần thứ X.

Lãnh đạo Sư đoàn và các đại biểu tham quan gian trưng bày tại Đại hội 

Để Đại hội thành công tốt đẹp, đồng chí Đào Quốc Kháng yêu cầu mỗi đại biểu phát huy dân chủ, trí tuệ, đề cao trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, quán triệt; tích cực tham gia thảo luận đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng lần thứ X. Nghiêm túc kiểm điểm đánh giá đúng thực trạng ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Sư đoàn, nhiệm kỳ 2015- 2020; sáng suốt lựa chọn các đồng chí đại biểu có đủ phẩm chất, năng lực bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Sư đoàn khóa mới…

Theo Dự thảo Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sư đoàn, nhiệm kỳ 2015- 2020: Đảng ủy Sư đoàn đã quán triệt, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Đang ủy Quân chủng; tập trung lãnh đạo Sư đoàn hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, một số nhiệm vụ hoàn thành tốt, nổi lên là: Nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay, bay các nhiệm vụ… tích cực đổi mới trong huấn luyện bay, tổ chức bay chặt chẽ, chủ động đưa vào bay huấn luyện, bắn ném một số khoa mục phức tạp; huấn luyện chuyển loại, đào tạo phi công của Sư đoàn và cho các đơn vị bạn đạt chuẩn chất lượng tốt. Quản lý khai thác các loại vũ khí trang bị kỹ thuật và đảm bảo hậu cần tài chính đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Công tác xây dựng Đảng bộ đạt kết quả tốt, chất lượng tổ chức đảng, đảng viên giữ vững và phát huy; hiệu quả hoạt động công tác đảng công tác chính trị được nâng lên. Xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện đạt kết quả khá toàn diện. Sư đoàn được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua 2019.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội 

 Sư đoàn 370 xác định nhiệm kỳ tới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN của nhân dân có bước phát triển mới, yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng bộ và Sư đoàn ngày càng cao hơn. Phát huy truyền thống Sư đoàn anh hùng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự lãnh đạo của Đảng ủy Sư đoàn; toàn Sư đoàn phát huy thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Sư đoàn đã đề ra, xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện hoàn thành thắng lợi được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng lần thứ X và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Tại Đại hội, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sư đoàn 370, nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 15 đồng chí. Với 100% phiếu tín nhiệm, đồng chí Đào Quốc Kháng tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Sư đoàn 370 lần thứ XII./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất