Khi nào cử tri được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ở cả ba cấp?

Phản hồi

Các tin khác