Dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình không để bị động, bất ngờ

1279 lượt xem

.

Phản hồi