Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI

697 lượt xem

.

Phản hồi