Thận trọng, chặt chẽ, kỹ lưỡng trong công tác chuẩn bị nhân sự BCH Trung ương khóa XIII

8499 lượt xem

.

Phản hồi