Toàn văn bài phát biểu của TBT, CTN Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ hai, khóa XIII

9767 lượt xem

.

Phản hồi