Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 14 BCH Trung ương Đảng khóa XII

2358 lượt xem

.

Phản hồi