Infographic: Chân dung đồng chí Lê Quốc Phong - nhân sự được giới thiệu để bầu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

Phản hồi

Các tin khác