Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu dự Đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu dự Đại hội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới dự Đại hội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới dự Đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Đại hội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Đại hội.Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trình bày Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trình bày Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI.


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tặng hoa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Các đại biểu tại Đại hội...

Các đại biểu tại Đại hội... 

Phản hồi

Các tin khác