Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI

783 lượt xem

.

Phản hồi