Phát triển đảng viên trong trường học: Mô hình từ trường Đại học Duy Tân


Đồng chí Võ Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng thường trực trường Đại học Duy Tân nói về công tác phát triển đảng viên ở đơn vị.

Trường Đại học Duy Tân được thành lập năm 1994. Đây là ngôi trường đại học ngoài công lập đầu tiên ở miền Trung và là một trong bốn trường đại học ngoài công lập của cả nước, mở đầu cho việc thực hiện chủ trương và định hướng phát triển xã hội hóa giáo dục ở nước ta.

Đến nay, trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, trường Đại học Duy Tân từng bước khẳng định thương hiệu của mình, đồng thời là cái nôi đào tạo bậc đại học và sau đại học của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. Hiện trường đang đào tạo 3 chuyên ngành tiến sĩ, 8 chuyên ngành thạc sĩ và 28 ngành đại học với 68 chuyên ngành đào tạo.

Đặc biệt, gần đây nhà trường đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế đồng ý cho phép tuyển sinh, đào tạo ngành tổ chức quản lý dược trình độ thạc sĩ; ngành Y khoa và bác sĩ răng - hàm - mặt trình độ đại học. Đồng thời, Trường cũng đã quyết định chấm dứt tổ chức đào tạo các ngành hệ Cao đẳng theo đúng lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Từ khi thành lập đến nay, trường Đại học Duy Tân đã tuyển sinh hơn 100.900 học viên, sinh viên, trong đó tuyển sinh 6 khóa tiến sĩ với 48 nghiên cứu sinh, 19 khóa thạc sĩ với 2.448 học viên, 24 khóa đại học với hơn 72.900 sinh viên và 12.000 sinh viên cao đẳng.

Đến nay, trường cũng đào tạo 59.351 tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư, kiến trúc sư và cử nhân. Qua khảo sát cho thấy có 94,4% số sinh viên ra trường có việc làm sau 6 tháng tốt nghiệp.

Các đảng viên trẻ tại lễ kết nạp đảng viên mới của chi bộ Văn phòng Đảng- Đoàn thể trường Đại học Duy Tân.

Các đảng viên trẻ tại lễ kết nạp đảng viên mới của chi bộ Văn phòng Đảng- Đoàn thể trường Đại học Duy Tân.

Cùng với năng lực đào tạo, những năm qua trường Đại học Duy Tân cũng đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng nói chung, trong đó có nhiệm vụ rất quan trọng là phát triển đảng viên mới gắn với quy hoạch, sử dụng và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý nhà trường. Đây vừa là nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đồng thời cũng là khâu then chốt, là chiến lược quan trọng hàng đầu để xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo Nhà trường có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, qua đó từng bước góp phần đưa trường Đại học Duy Tân thành Đại học Duy Tân như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhà trường các nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025 đã xác định.

Chia sẻ về những nỗ lực của nhà trường và kết quả từ công tác phát triển đảng viên tại Đảng ủy trường, đồng chí Võ Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Thường trực trường Đại học Duy Tân khẳng định: Qua hai mươi lăm năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ trường Đại học Duy Tân với 3 đảng viên ban đầu, đến nay Đảng bộ đã có 225 đảng viên, trong đó có 54 đảng viên là sinh viên, hiện đang sinh hoạt tại 22 chi bộ trực thuộc, hoạt động đồng bộ với cơ cấu bộ máy tổ chức, quản lý của Trường.

“Những năm qua, Đảng bộ trường luôn hoạt động theo đúng Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị và quy định của Trung ương Đảng, nhất là Quy định số 163-QĐ/TW, ngày 15/4/2006 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong trường học, bệnh viện ngoài công lập”. Đảng bộ thực sự là hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên và các thành viên trong đơn vị thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao”- đồng chí Võ Thanh Hải cho biết và khẳng định thêm: “Riêng với công tác phát triển đảng viên mới, bằng việc ban hành Nghị quyết “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác phát triển đảng viên mới”, Đảng bộ trường Đại học Duy Tân đã quán triệt đến từng chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên nhà trường. Trên cơ sở đó đã phân công cán bộ, chi bộ phụ trách các đơn vị chưa có đảng viên để theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú gắn kết với các hoạt động của Công đoàn, Đoàn thanh niên và phong trào sinh viên; đồng thời thường xuyên rà soát, đánh giá chất lượng đối tượng đảng thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực hoạt động của nhà trường, các chi bộ cùng với các đoàn thể xem xét theo dõi, giúp đỡ những cán bộ giảng viên và đoàn viên, sinh viên ưu tú phấn đấu trưởng thành, để được đứng vào hàng ngũ quang vinh của Đảng”.

Thông tin thêm về những kết quả của công tác phát triển đảng viên mới tại Đảng bộ trường Đại học Duy Tân, đồng chí Lê Công Kinh, Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Đảng ủy nhà trường cho rằng, để giải được bài toán làm thế nào thu hút được nhiều người có tâm tài, trí đức vào Đảng là việc làm vô cùng khó khăn và được lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Giám hiệu và tổ chức đoàn thể nhà trường đặt ra ở nhiều cuộc họp, tọa đàm, trao đổi… “Tuy nhiên, nhờ có sự lãnh đạo sâu sát và kịp thời của Thành ủy Đà Nẵng, Quận ủy Hải Châu và các ban, ngành có liên quan; sự quan tâm hỗ trợ về mọi mặt của Hội đồng Quản trị (nay là Hội đồng Trường), Ban Giám hiệu; Đảng ủy đã quyết tâm triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đảng viên mới”- Chánh Văn phòng Đảng ủy trường Đại học Duy Tân Lê Công Cơ cho biết.

Phát triển đảng viên mới luôn được Đảng bộ trường Đại học Duy Tân gắn với nhiệm vụ hoạch, đào tạo, bố trí và sử dụng cán bộ của Nhà trường

Phát triển đảng viên mới luôn được Đảng bộ trường Đại học Duy Tân gắn với nhiệm vụ hoạch, đào tạo, bố trí và sử dụng cán bộ của Nhà trường

Từ những nỗ lực, quyết tâm trên, đến nay sau 25 năm xây dựng và phát triển, các chi bộ tại Đảng bộ trường Đại học Duy Tân đã phối hợp với Đoàn thanh niên, Công đoàn nhà trường hoàn thành các thủ thục báo cáo Đảng bộ đã kết nạp được 251 đảng viên mới. Riêng trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ nhà trường đã cử 257 quần chúng ưu tú (gồm 153 cán bộ, giảng viên, chuyên viên và 104 sinh viên) học các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Trên cơ sở đó đã kết nạp được 140 đảng viên mới (gồm 85 cán bộ, giảng viên, chuyên viên, trong đó có1 Phó Giáo sư, 5 tiến sĩ, 70 thạc sĩ và 54 sinh viên), đạt 110,4% so với kế hoạch và đã thanh toán được gần 60% đơn vị chưa có đảng viên lãnh đạo; phần lớn các đồng chí sau khi kết nạp vào Đảng đều phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình đối với công việc và không ngừng tu dưỡng, rèn luyện để xứng đáng là một đảng viên của Đảng.

“Tuy là một trường tư thục, nhưng lãnh đạo nhà trường luôn xác định và tập trung quan tâm nhiệm vụ phát triển đảng viên trong đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên của trường. Việc phát triển đảng viên mới luôn gắn liền với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, bổ nhiệm cán bộ của Nhà trường. Nhờ vậy, đến nay có nhiều đồng chí đã trưởng thành, đứng vào hàng ngũ của Đảng và được cân nhắc, bổ nhiệm vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý của trường như Hiệu trưởng, các phó Hiệu trưởng, trưởng phó các khoa, phòng các đơn vị trực thuộc. Riêng với đảng viên là sinh viên, qua kết quả học tập và rèn luyện đạt loại giỏi và xuất sắc, tích cực tham gia các phong trào của Trường và các đoàn thể phát động sẽ được Nhà trường giữ lại để đào tạo và quy hoạch, bố trí cán bộ chủ chốt cho Trường, từ đó đảm bảo tính kế thừa, ổn định, liên tục các thế hệ cán bộ của Trường”- đồng chí Lê Công Kinh, Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Đảng ủy nhà trường chia sẻ thêm./.

 

Phản hồi

Các tin khác